Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Dinsdag 17 december vindt een Restructuring & Insolvency Ontbijtseminar plaats.

Verrekening in faillissement blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge Raad heeft op 15 november 2019 in zijn arrest Crienen/Bontrup geaccepteerd dat een contractuele afspraak tot kruislingse verrekening, waarbij wordt afgeweken van de eis dat partijen over en weer elkaars schuldeiser en schuldenaar moeten zijn, ook na faillissement met effect jegens de curator kan worden ingeroepen. Pim Rank bespreekt deze uitspraak en de impact ervan op de financiële praktijk.

Het consultatievoorstel voor de aangekondigde Wet overgang van onderneming (ovo) in faillissement verklaart ovo onverkort van toepassing bij faillissement. In geval van ovo wordt de doorstartende verkrijger verplicht om werknemers van de failliet een arbeidsovereenkomst (onder gelijke voorwaarden) aan te bieden. De gevolgen van deze aanbiedingsplicht worden verlicht door de mogelijkheid van selectie van werknemers op basis van bedrijfseconomische omstandigheden en 'inspiegeling'. Gijs van Nes geeft een analyse van de toepasselijkheid van ovo en verkent de ruimte die de voorgestelde selectiemogelijkheid in de praktijk biedt, mede langs de lat van het Plessers-arrest.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.