Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Kasper Krzeminski Partner

Prof. mr. Kasper Krzeminski is partner in de praktijkgroep Litigation & Arbitration van NautaDutilh. Hij is gespecialiseerd in de beslechting van commerciële en contractuele geschillen.

Kasper staat cliënten bij in internationale en binnenlandse arbitrage, gerechtelijke procedures en ADR. Hij adviseert en procedeert onder meer over de totstandkoming, nakoming en beëindiging van commerciële overeenkomsten, civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding. Hij heeft bijzondere expertise op het gebied van post-M&A en joint ventures geschillen, bouw- en scheepsbouwprojecten, grensoverschrijdende verhaal van vorderingen, tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen en discovery-procedures.

Hij vertegenwoordigt cliënten in diverse sectoren, waaronder energy & natural resources, offshore, finance en engineering & construction. Tot zijn cliënten behoren banken en financiële instellingen, olie- en gasbedrijven, energiemaatschappijen en ook bedrijven in de scheepsbouw, luchtvaart en andere technische sectoren.

Recente zaken zijn onder meer:

 • Optreden namens Moldavische investeerders in Nederlandse tenuitvoerleggingsprocedures tegen de Republiek Kazachstan ter zake van een arbitraal vonnis (SCC) van USD 535 miljoen op grond van het Verdrag inzake het Energiehandvest.
 • Verdedigen van een ingenieursbureau in een internationale arbitrageprocedure (NAI) tegen vertragings- en verstoringsclaims met betrekking tot een bouwproject.
 • Bijstand van een Nederlandse oliemaatschappij in een succesvolle mediation met betrekking tot een miljoenengeschil over bio-ethanol.
 • Vertegenwoordigen van een Amerikaanse telecomaanbieder bij de erkenning en tenuitvoerlegging van Amerikaanse vonnissen in Nederland inzake een schadevergoeding van USD 2,1 miljard.
 • Bindend-adviesprocedures met betrekking tot contracten voor internationale hogesnelheidstreinverbindingen.
 • Bijstand van een Italiaanse scheepswerf in verband met de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis (LMAA).
 • Vertegenwoordigen van een Nederlands energiebedrijf in procedures tegen de Nederlandse Staat met betrekking tot ongelijke toewijzing van invoercapaciteit voor elektriciteit.
 • Advies van groep Amerikaanse eisers over een strategie voor grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van een in Amerikaanse class action toegekende miljardenschadevergoeding.
 • Vertegenwoordigen van Gazprombank in een Nederlandse gerechtelijke procedure voor de erkenning van Russische vonnissen in Nederland, resulterend in een standaardarrest van de Hoge Raad (HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838).
 • Vertegenwoordigen van grote Europese gasmaatschappijen met betrekking tot de beëindiging van een joint venture voor de aanleg van een grensoverschrijdende gaspijpleiding.
 • Vertegenwoordigen van bedrijven in de Nederlandse luchtvaartindustrie in een miljardenarbitrage over de medefinanciering van de systeemontwikkelings- en demonstratiefase van het F-35 Joint Strike Fighter-project.
 • Assistentie van banken in tal van zaken betreffende de uitoefening van zekerheidsrechten, beslag op vermogensbestanddelen, waaronder scheeps- en ladingbeslagen.

Naast zijn praktijk als advocaat is Kasper bijzonder hoogleraar Executie- en Beslagrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen op het gebied van (internationaal) procesrecht, arbitrage en Nederlands vermogensrecht. Hij is onder meer co-auteur van het handboek over zekerheidsrechten in de Asser-serie (Asser 3-VI Zekerheidsrechten) en vaste medewerker van het WPNR. Ook heeft Kasper verschillende commentaren geschreven op het gebied van internationaal proces- en executierecht (waaronder Enforcement of Money Judgments & Attachment of Assets uitgegeven door Juris Publishing) en de Brussel I-bis Verordening (Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering).

Kasper is in 2005 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2006 behaalde Kasper zijn LL.M.-graad aan de New York University School of Law. In datzelfde jaar trad hij in dienst bij NautaDutilh. Naast zijn werk promoveerde Kasper in 2013 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over herverpanding. Kasper is partner sinds 2017.

Kasper is als advocaat toegelaten tot de Rotterdamse Balie (2006) en de New York State Bar (2007).

Wat anderen zeggen

 • ‘Kasper Krzeminski is dedicated to his client’s needs and will go the extra mile to ensure that he knows his case, his opponents and the tribunal well’ - The Legal 500 (2022)
 • 'Strong Dutch lawyer. Kasper stands out' - The Legal 500 (2021)
 • 'He combines an excellent understanding of the legal side of things with the ability to grasp the particularities of cases. He finds the right balance between listening to the customer and building on his own vision and experience. Kasper is able to manage the case from a process and content perspective. He is extremely responsive.' - The Legal 500 (2020)
 • 'Kasper is an excellent lawyer, who is willing to go the extra mile to get the best result. A thorough lawyer with an outstanding skill set.' - The Legal 500 (2020)

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.