In 2019 vierden wij het 295-jarig bestaan van NautaDutilh. Wie met ons terugkijkt, ziet een indrukwekkende reeks van illustere voorgangers als Nobelprijswinnaar Tobias Asser, ondernemer Job Kappeyne van de Coppello of Frits Korthals Altes. Advocaten die ieder op hun eigen manier ontwikkelingen hebben voorzien, hun verantwoordelijkheid hebben onderkend. Kansen en risico's hebben gewogen en onconventionele beslissingen namen. Soms in weerwil van de heersende opinie en de gevestigde orde. Beslissingen waar we met respect op terugkijken. Geen ander Europees kantoor kan bogen op zo'n lange traditie van onconventionele denkers en vernieuwers. Een lange traditie waar wij zeer trots op zijn. Een traditie die wij blijven voortzetten.

Adriaen Schadee begint notariaat
Op 1 juli 1724 werd Adriaen Schadee beëdigd als notaris. Op dat moment waren er meer dan 30 notarissen actief in Rotterdam. De eerste jaren voerde Schadee zijn praktijk vanuit zijn ouderlijk huis in de Hoogstraat. In 1732 trouwde hij met Zoetje van Kleef (1701 - 1741), en hij bleef zijn praktijk op het adres van zijn ouders uitoefenen totdat hij in 1738 een kantoor kocht in Oppert. In 1771 verhuisde Schadee zijn bedrijf naar een pand aan de prestigieuze zuidkant van de Blaak. In 1769 volgde Adriaens oudste zoon Adam hem op als directeur van de firma en tegelijkertijd vestigde zijn tweede zoon Dirck een advocatenpraktijk. Terwijl Schadee's praktijk zich voornamelijk bezighield met huwelijksvermogensrecht, familierecht en erfrecht, begon het kantoor zich onder invloed van zijn zoon Adam te specialiseren in maritiem en handelsrecht.

Geboorte van de Asser-dynastie
Mozes Salomon Asser (1754 -1826) opende zijn advocatenpraktijk in Amsterdam. Mozes Asser, van oorsprong een koffie- en cacaohandelaar, ontwikkelde zijn kennis van het handels- en zeerecht toen hij voor de Verenigde Oostindische Compagnie werkte. In 1787 begon hij zijn praktijk als raadsheer bij de Amsterdamse Kamer van Zeezaken en na vijf jaar in dat kantoor werd hij benoemd tot advocaat bij de Amsterdamse Kamer van Assurantiezaken. In 1808 werd hij samen met staatsraad Van Gennep en de Amsterdamse notaris J. van der Linden (1756 - 1835) benoemd in de commissie die het eerste Nederlandse Wetboek van Koophandel moest opstellen. Mozes Asser was ook juridisch adviseur van de Koning van Holland. Mozes Salomon Asser stichtte een gerespecteerde familiedynastie van juristen. Zijn vrouw Cheila Tobias (1745 - 1821) schonk hem drie zonen: Carel, Tobias en Hendrik. Tobias zette de Asser-traditie voort en werd op zijn beurt opgevolgd door generatie na generatie van de beste beoefenaars van de advocatuur in een dynastie die meer dan twee eeuwen duurde.

Adviseren over bouw Washington DC
In 1791 gaf president Washington Pierre Harles L'Enfant de opdracht om een plan te ontwikkelen voor het nieuwe Washington DC. L'Enfant ontwierp vervolgens zijn plan voor de stad die was aangewezen als permanente zetel van de regering van de Verenigde Staten. Het ontwerp van zijn eerste plattegrond toont een raster dat aansluit op het Capitoolgebouw, dat op de top van Jenkins Hill was gepland. Op 19 augustus 1791 presenteerde L'Enfant zijn plan aan president Washington. Helaas raakte L'Enfant verwikkeld in een meningsverschil met drie commissarissen en verschillende andere partijen. President Washington beëindigde kort daarna de overeenkomst met L'Enfant en verving hem door Andrew Ellicott. Ellicott herzag Massachusetts Avenue, schrapte vijf radiale straten en voegde er twee aan toe, verwijderde verschillende pleinen en tekende een rechthoek van rechte lijnen rond het toekomstige Justice Square. In 1794 adviseerden de voorgangers van NautaDutilh Nederlandse bankiers in hun onderhandelingen met de Amerikaanse regering over de financiering van de bouw van dit nieuwe Washington DC. In 1800 werd de regeringszetel formeel verplaatst naar de nieuwe stad.

Adolphine Kok eerste vrouwelijke advocaat in Nederland
In Rotterdam werd Adolphine Kok (1879 - 1928) in 1903 beëdigd als eerste vrouwelijke advocaat in Nederland; alleen in Frankrijk was er eerder een vrouwelijke advocaat geweest. De praktijk die zij samen met haar verloofde, Johannes van den Hoek (1873 - 1954), oprichtte was een voorloper van de advocatenpraktijk van NautaDutilh. Het jonge echtpaar vestigde hun kantoor in 1904 onder de naam Kok en Van den Hoek, Partners in Law, aan de Korte Hoogstraat 39 in Rotterdam. In 1907 werd het kantoor verplaatst naar de Zuidblaak en in 1916 verhuisde het naar een pand aan de Leuvehaven 24. Op vragen over haar benoeming als advocaat was mevrouw Kok direct en zelfverzekerd. Ze daagde eens de lokale krant, het Rotterdamsch Nieuwsblad, uit in de veronderstelling dat haar benoeming een 'buitengewone gebeurtenis' was, door erop te wijzen dat het behalen van een graad in de rechten voor meisjes niet moeilijker was dan voor jongens. Haar advocatenpraktijk richtte zich aanvankelijk op het huwelijks- en vermogensrecht. Ze behaalde een postdoctorale graad in 1903 voor haar proefschrift Matrimonial Property Law in the German Civil Code (huwelijksvermogensrecht in het Duitse burgerlijk wetboek). Een jaar later voltooide ze de taak met de publicatie van een tweede deel; een verhandeling over Duits huwelijksvermogensrecht onder huwelijkse voorwaarden.

Tobias Asser wint Nobelprijs voor de Vrede
Tobias Michaël Asser (1838 - 1913) combineerde zijn werk als advocaat met een carrière als docent aan de Academie Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. De jonge advocaat kreeg zijn lectoraat op slechts 24-jarige leeftijd. In een onderwijsloopbaan van meer dan 30 jaar doceerde Asser voornamelijk handels- en staatsrecht. Hij was een man die een bijzondere bedrevenheid aan de dag legde in het verzoenen van de theorie van het recht met de praktijk van het recht, waarbij hij blijk gaf van een scherpzinnig bewustzijn van de inherente kloof tussen de twee. Naast zijn academische carrière was Asser een actief politicus die vele jaren lid was van de Tweede Kamer. In 1873 richtte hij het Institut du Droit International op. Na de eeuwwisseling kreeg Asser internationale erkenning voor zijn verdiensten voor de Europese vredesbeweging: in 1911, twee jaar voor zijn dood, ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Gerhard Nauta treedt toe tot kantoor Schadee
In 1927 trad Gerhard Nauta (1884 -1976), een notaris uit Scheemda in de provincie Groningen, toe tot het kantoor Schadee. Zijn zoon, Hemmo Nauta, aan wie het kantoor gedeeltelijk zijn huidige naam NautaDutilh te danken heeft, trad in de voetsporen van zijn vader toen het kantoor van Schadee werd gevestigd aan de Wijnhaven 11 in Rotterdam. Samen met Gerhard Nauta en de drie zonen van Herman Schadee (1764 - 1813), een kleinzoon van oprichter Adriaen Schadee, leverde de Rotterdamse familie van Lambert veel van de juristen die bijdroegen aan de bloeiende advocatenpraktijk aan de Wijnhaven.

Ian Dutilh wordt partner
Ian Jacob Dutilh (1915 - 1998) werd geboren in Den Haag. Zijn vader was elektrotechnisch ingenieur en kwam uit een familie van Rotterdamse kooplieden. Ian's eigen nauwe band met Rotterdam begon toen hij in 1942, na zijn leertijd in Dordrecht, werd uitgenodigd om te komen werken bij het advocatenkantoor van mr. A. Blom en mr. L.J. Hijmans van den Bergh. Binnen het kantoor was dringend behoefte aan een 'aanvaringsadvocaat'; een jurist die zowel in strafrechtelijke als civiele procedures bijstand kon verlenen bij aanvaringen op het water, met name die waarbij de binnenvaart betrokken was. Vanaf 1945 specialiseerde Ian Dutilh zich in verzekeringen en vennootschapsrecht. Veel grote contracten, met name die met betrekking tot de hydrografische industrie, werden onder zijn supervisie afgerond. Jarenlang had hij zitting in de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten en lange tijd vervulde hij de functie van rechter-plaatsvervanger. In 1971 werd Ian Dutilh, met name vanwege zijn werk voor de Nederlandse Economische Hogeschool, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Oprichting van het huidige NautaDutilh
In 1990 fuseerden Dutilh, Van der Hoeven en Slager met Nauta Van Haersolte. De nieuwe combinatie koos voor een kantoor aan het Weena 750 in Rotterdam en aan de Prinses Irenestraat 59 in Amsterdam. Vanaf dat jaar begon NautaDutilh met het opzetten van vestigingen in New York, Londen, Brussel en Luxemburg. Het pand aan het Weena maakt deel uit van een gebouwencomplex waarvan de geschiedenis teruggaat tot de wederopbouw van Rotterdam. Het gebouw is ontworpen door architect J.W.C. Boks, op wiens verzoek de beroemde Britse beeldhouwer Henry Moore een reliëf in baksteen ontwierp, gefinancierd door Nederlandse steenfabrieken. In 2016 zijn we verhuisd naar BREEAM Excellent-kantoren in zowel Amsterdam als Rotterdam; gebouwen die voldoen aan hoge milieunormen.

NautaDutilh wint meerdere prijzen
In 2021 werd NautaDutilh uitgeroepen tot 'Netherlands debt & equity-linked capital markets firm of the year' door IFLR Europe en bekroond als 'Best Diversity Firm' door de Dutch M&A Awards 2021. Bij de FT Innovative Lawyers Awards 2021 werd NautaDutilh door de Financial Times gerangschikt als een van de meest innovatieve advocatenkantoren van Europa, het enige in de Benelux gevestigde kantoor dat in de top-30 werd gerangschikt. Bij de Managing IP Awards 2021 heeft NautaDutilh het Benelux Kantoor van het Jaar - Handelsmerk gewonnen.

In 2020 werd NautaDutilh uitgeroepen tot "Advocatenkantoor van het Jaar: Nederland" bij de IFLR Europe Awards 2020 en won de Resilience Award (bij de Gouden Zandlopers) voor ons community outreach initiatief tijdens COVID. De Financial Times rangschikte NautaDutilh als een van Europa's meest innovatieve advocatenkantoren in het FT Innovative Lawyers Europe 2020 rapport.

Adaptief denken voorop in de positionering van NautaDutilh
Na de '290 jaar NautaDutilh' festiviteiten in 2014, hadden we in 2016 nog meer te vieren. Dat jaar verhuisden onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam naar BREEAM Excellent-gebouwen, die voldoen aan hoge milieunormen. Deze verhuizingen maken deel uit van onze toewijding aan het creëren van een duurzamere wereld, een missie waar we al jaren aan werken en bewustwording creëren.
In 2018 hebben we de subtiele kunst van het adaptief denken voorop gesteld in onze positionering. Deze combinatie van mentale behendigheid, flexibiliteit en creativiteit gaat over leren hoe je moet denken in plaats van geleerd te krijgen wat je moet denken. Het gaat erom te kunnen reageren op onze omgeving, informatie te verwerken en verschillende methoden en perspectieven toe te passen, zodat uit de verschillende - vaak tegenstrijdige - ideeën en inzichten de beste oplossing naar voren komt.
Al bijna 300 jaar is adaptief denken ons wapen bij uitstek om relevant te blijven voor onze klanten. Het helpt ons om onze leervoorsprong te vergroten, onze mindset verder te openen en energie te creëren. Op die manier kunnen we het beste van het oude behouden, het nieuwe omarmen en - samen met onze klanten - vooruit blijven gaan.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.