Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Huib Verhaar Counsel

Huib Verhaar werkt in de 'corporate' en 'commercial' procespraktijk. Hij heeft ervaring met een grote variëteit aan geschillen, zoals procedures over aansprakelijkheid op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen in verband met fusies en overnames en conflicten tussen aandeelhouders.

Zijn diepgaande ervaring omvat geschilbeslechting van elke aard en in welk forum dan ook. Hij heeft opgetreden als advocaat in:

- Nederlandse gerechten, waaronder de Ondernemingskamer
- het Arubaanse Gerecht in Eerste Aanleg
- nationale and internationale arbitrages
- mediation & bindend advies-procedures.

Huib Verhaar heeft ook ruime ervaring met complexe verzoekschriftprocedures, zoals:

- de herroeping van een besluit betreffende de ontbinding van een rechtspersoon
- de executie van een pandrecht op aandelen
- een rangregelingprocedure betreffende de verdeling van executieopbrengsten.

Huib studeerde in 2004 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, na twee jaar eerder de studie Economie te hebben afgerond aan dezelfde universiteit. Hij werkt sinds augustus 2004 als advocaat bij NautaDutilh. Huib heeft met goed gevolg de postacademische Grotiusopleiding 'Onderneming & Aansprakelijkheid' afgerond.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.