Cette page est disponible uniquement en anglais

Deal or Case news
11.11.2020
Op 5 november 2020 heeft het Luxemburgse Hof van Beroep een arrest gewezen in de zaak Helleense Republiek vs. Leidos Inc., waarin het exequatur in Luxemburg van een arbitraal vonnis van EUR 40 miljoen tegen de Helleense Republiek werd bevestigd. Leidos is een wereldleider in de integratie en toepassing van informatietechnologie.

In deze baanbrekende beslissing verklaarde het hof alle vorderingen van de Helleense Republiek wegens corruptie niet-ontvankelijk en volgde het de redenering van het Benelux Arbitration Team van NautaDutilh. Het hof oordeelde dat de Helleense Republiek "geen enkel bewijs heeft overgelegd ter staving van de corruptie waarnaar zij verwijst” en dat de uitspraak niet in strijd is met het Luxemburgse overheidsbeleid. Dit arrest effent de weg voor Leidos om de in Luxemburg gedane uitspraak ten uitvoer te leggen. Het arrest van het hof van beroep is de nieuwste ontwikkeling in een slepende juridische strijd - waarbij King & Spalding optreedt als wereldwijde raadsman - om een arbitraal vonnis uit 2011 met betrekking tot IT-contracten voor de Olympische Zomerspelen van 2004 in Athene ten uitvoer te leggen.

Met deze overwinning breidt ons Benelux Arbitration Team zijn succesvolle staat van dienst verder uit als het gaat om de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen
Partner Antoine Laniez

Het Luxemburgse team van NautaDutilh werd geleid door Antoine Laniez en Florence Remouchamps, en werkt nauw samen met onze arbitrageteams in Amsterdam (Mirjam van de Hel-Koedoot, Kasper Krzeminski en hun team) en Brussel (Sophie Jacmain, Stan Brijs en hun team).

Related articles

Notification de cookies

Cette fonctionnalité utilise des cookies tiers. Modifiez votre cookie préférences pour visualiser ce contenu ou afficher plus d'informations.
Ces cookies assurent le bon fonctionnement du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés.
Ces cookies peuvent être placés par des tiers, tels que YouTube ou Vimeo.
En désactivant certaines catégories, les fonctionnalités associées au sein du site risquent de ne plus fonctionner correctement. Vous pouvez modifier vos préférences ultérieurement. Voir plus d'informations.