Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord gedragen.

Op basis van toekomstige EU-wetgeving zijn bedrijven straks verplicht om de gevolgen van hun activiteiten op bijvoorbeeld het milieu en de mensenrechten te inventariseren, aan te pakken en te rapporteren. Een ESG-due diligence is dus nog niet verplicht, maar is inmiddels wel een marktbrede ‘best practice’ aan het worden. 

ESG-prestaties zijn steeds vaker een aandachtspunt bij het selecteren van zakenpartners – in het kader van een investering, een transactie of een belangrijk contract. Het uitvoeren van een juridische ESG-due diligence op een doelonderneming of potentiële zakenpartner kan van grote waarde zijn. Omgekeerd is het belangrijk dat u zich bewust bent van uw eigen ESG-prestaties en inzicht heeft in de ESG-prestaties van uw waardeketen. 

Ook op dit terrein wordt wetgeving ontwikkeld, zoals met name de Europese ESG due diligence-richtlijn. Het is daarom belangrijk om uzelf nieuwe soorten vragen te stellen zoals:

 • Hoe scoor ik op ESG? 
 • Hoe zouden potentiële partners naar mijn bedrijf kijken vanuit ESG-perspectief? 
 • Hoe presteert mijn toeleveringsketen op ESG-gebied? Wat zijn mijn opties om hierop invloed uit te oefenen? 
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn ESG-ambities effectief tot uiting komen?
 • Wat zijn mijn belangrijkste aandachtspunten op ESG-gebied voor de toekomst als ik een nieuwe samenwerking of transactie wil aangaan?
 • Hoe scoort mijn beoogde partner op ESG? 
 • Weet ik hoe mijn doelwit omgaat met de mensenrechten binnen zijn toeleveringsketen?
 • En wat zijn de juridische gevolgen? Hoe vertalen ESG-vragen zich in juridische onderwerpen en oplossingen?

Dit alles vertaalt zich in de volgende juridische tools

 • ESG Audit

  In een ESG-audit brengen wij de relevante ESG-regelgeving, governancevereisten en jurisprudentie (inclusief toekomstige regelgeving zoals de CSDD en ‘soft law’) in kaart, zetten wij uiteen hoe en wanneer de ESG-regelgeving van toepassing is op uw bedrijf en adviseren wij over de compliance- en procesrisico's met betrekking tot de ESG-regelgeving. Bij een uitgebreide ESG-audit kan gekeken worden naar contractering, governance, procesvoering en rapportages. We stemmen de omvang van de ESG-audit af op de behoeften en prioriteiten van de individuele cliënt. 

  Wat bieden wij?

  • Een beoordeling van de duurzaamheidsgovernance – dit omvat een analyse van bedrijfsdocumenten, gesprekken met sleutelfunctionarissen (bestuursleden en ESG-specialisten) en een analyse van gepubliceerde rapportages en andere relevante documentatie. Wij stellen een rapport op over de belangrijke risico's en doen aanbevelingen om uw ESG-governance te verbeteren.
  • Een ESG-gerelateerde gap-analyse van de bedrijfsrapportages (CSRD, jaarverslag en Corporate Governance Code).
  • Beoordeling en begeleiding bij het opstellen van verplichte en vrijwillige rapportages met een ESG-invalshoek.
  • Beoordeling van de risicoverdeling en -verantwoordelijkheid op het gebied van ESG in contracten. 
 • ESG-due diligence bij M&A-transacties of investeringen

  Een ESG-due diligence biedt bedrijven – als aanvulling op de reguliere juridische due diligence – inzicht in hoe de ESG-prestaties van de doelvennootschap zich verhouden tot het toepasselijke juridische kader (inclusief toekomstige regelgeving en ‘zachte’ wetgeving’). Onze ESG-due diligence is er niet op gericht om te bepalen of de ESG-strategie van het doelwit juist is. Als advocaten voeren wij een ESG-due diligence uit om te bepalen of het doelwit vanuit juridisch oogpunt te maken heeft met ESG-risico's. Een ESG-due diligence kijkt naar de E, S en G, zodat bedrijven bij hun besluitvorming rekening kunnen houden met niet-financiële overwegingen en juridische gevolgen. 

  Wat bieden wij? 

  • Een beoordeling van de aansprakelijkheids- en reputatierisico's van het doelwit als gevolg van niet-naleving van ESG-regels, schending van de mensenrechten en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Een evaluatie van het ESG-beleid van het doelwit. 
  • Een evaluatie van de mate waarin de raad van bestuur niet-financiële overwegingen meeweegt bij het nemen van investeringsbeslissingen.
  • Advies over het omgaan met integriteitsrisico's, met inbegrip van AML, corruptie, interne processen, een veilige werkomgeving, intimidatie, sociale risico's zoals moderne slavernij en andere aspecten van het ketenbeheer.
  • Een beoordeling van niet-financiële informatie en de bijbehorende risico's rond (mogelijke) greenwashing en misleidende ESG-verklaringen.
 • CSDD-advies en contractbeoordeling

  De voorgestelde Europese CSDD-richtlijn (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) introduceert voor bepaalde ondernemingen due diligence-verplichtingen op het gebied van mensenrechten en milieu. Een bedrijf riskeert civiele aansprakelijkheid in geval van niet-naleving. Het Corporate Governance-team van NautaDutilh adviseert cliënten over de wijze waarop de CSDD van toepassing is op hun bedrijf en hun zakenpartners. Dit kan onderdeel zijn van een brede ESG-audit (zie hierboven) of een afzonderlijk juridisch advies betreffen. Het Contract-team begeleidt klanten bij de implementatie van hun ESG-strategie en inbedding van de CSDD-vereisten in materiële contracten. 

  Wat bieden wij?

  • Advies over de toepassing en reikwijdte van de CSDD. 
  • Advies over potentiële procesrisico's en bescherming tegen eventuele claims op grond van de CSDD.
  • Beoordeling van huidige contracten met partners en leveranciers ten behoeve van afstemming met CSDD-verplichtingen (bijv. gegevensverstrekking door de partner, formulering van ESG-verplichtingen en -doelen, beëindigingsopties bij niet-nakoming van ESG-verplichtingen). 
  • Opstellen en aanpassen van contracten met partners en leveranciers ten behoeve van naleving van ESG-strategie en CSDD.
 • ESG en governance

  Het is van belang om ESG goed in te bedden in de governancestructuur. Specifieke aandacht voor de integratie van ESG in de governance op het niveau van de raad van bestuur en binnen alle activiteiten van de onderneming is essentieel. Dit vertaalt zich in een holistische benadering. Geschiktheid van bestuursleden en de organisatie, scholing van personeel en afstemming van processen om ervoor te zorgen dat ESG een integraal onderdeel vormt van de strategie en besluitvorming worden steeds belangrijker. Op grond van de Corporate Governance Code moet hier specifiek aandacht aan worden besteed. 

  Wat bieden wij?

  • Advies over een effectieve inbedding van ESG in de governance.
  • Advies over ontwikkelingen op het gebied van goed ondernemingsbestuur en ESG-vereisten.
  • ESG-trainingen voor bestuursleden en voor de organisatie.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.