Met de invoering van de Transparantieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation; SFDR) en de Taxonomieverordening is de Europese financiële sector de eerste sector waarvoor harde regels gelden op het gebied van ESG.

Voor financiële instellingen gelden nu dus specifieke eisen naast de algemene ESG-onderwerpen. De ESG-transparantieregels zullen zich blijven ontwikkelen. De SFDR en Taxonomie zullen de kern gaan vormen van de documentatie voor financiële producten. 

Transparantie is niet het enige. Klimaatrisico's staan inmiddels bovenaan de agenda van de Europese, Nederlandse en Belgische financiële toezichthouders. Dit betekent dat thema's als ESG en klimaatrisico's betrokken worden in het doorlopende governance- en prudentiële toezicht. 

Wij kunnen u helpen met de volgende onderwerpen

 • ESG-rapportages – SFDR, Taxonomie en CSRD

  Al vanaf de invoering van de SFDR in 2021 helpen wij beleggingsfondsbeheerders, vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen en financiële adviseurs bij hun ESG-rapportages. In 2022 is de Taxonomieverordening in werking getreden, in 2023 gevolgd door de gedelegeerde verordening van de SFDR. De diverse onderdelen van de Taxonomieverordening en de SFDR worden de komende periode gefaseerd ingevoerd. De CSRD volgt per 2024 met nadere ESG-openbaarmakingsvereisten.

  Wij houden onze cliënten op de hoogte van de zich ontwikkelende regelgeving (met inbegrip van de CSDD) en helpen hen bij het opstellen van de betreffende rapportages.

  Wat bieden wij? 

  • Opstellen en beoordelen van SFDR-informatie – productdocumentatie, fondsprospectus, PAI-verklaringen e.d.
  • Advies over en opstellen van periodieke rapportages onder de SFDR.
  • Advies over, opstellen en beoordelen van ESG-informatie in de jaarrekening (Taxonomie en CSRD).
  • Begeleiding bij de integratie van ESG-voorkeuren in KYC-processen in het kader van MiFID II en IDD. 
 • Handhaving van de regelgeving

  Uit de klimaatstresstests die in 2022 zijn uitgevoerd door de ECB en de nationale toezichthouders (DNB in Nederland en NBB in België) blijkt dat ESG- en klimaatrisico's door vrijwel alle financiële instellingen als kernonderdeel van hun activiteiten en strategie worden aangemerkt. Tegelijkertijd concluderen de toezichthouders dat financiële instellingen de vertaling van hun ESG-strategie naar de feitelijke bedrijfsvoering moeten verbeteren. Vaak hebben financials geen volledig en duidelijk beeld van alle relevante klimaatgerelateerde risico's die zich kunnen voordoen. De ECB en de nationale prudentiële toezichthouders dringen aan op snelle verbetering. Bij het uitblijven van duidelijke resultaten zullen zij naar verwachting meer formele actie jegens banken, verzekeraars en pensioenfondsen ondernemen. 

  De AFM (NL) en FSMA (B) hebben vergelijkbare verwachtingen, maar kijken ook naar de ESG-rapportages en mogelijke greenwashing in het algemeen. Verwacht wordt dat de Europese consultatie over greenwashing in 2022/2023 zal resulteren in handhavend optreden en productbeoordelingen en -onderzoeken. 

  Wat bieden wij?

  • Implementatie van verwachtingen van ECB/EBA en nationale toezichthouders.
  • ESG-expertisetrainingen voor C-level bestuurders alsmede trainingen op maat voor ESG-expertgroepen.
  • Advies over ESG-vereisten voor bestuursleden en wettelijke screeningsprocessen.
  • Begeleiding van financiële instellingen bij het opstellen en actualiseren van de interne governancedocumentatie.
  • Advies bij onderzoek door toezichthouders – over wat je moet doen in geval van een ESG-informatieverzoek van een toezichthouder.
  • Advies bij handhaving door toezichthouders – over wat je moet doen in geval van handhavingsmaatregelen bij een vermeende schending van de ESG-regels.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.