Het aantal rechtszaken op het gebied van ESG neemt toe. Er zijn belangengroeperingen die een rechtszaak beginnen – of daarmee dreigen – om invloed uit te oefenen op de ESG-strategie en -communicatie van een organisatie.

Er is inmiddels een aantal successen geboekt, met name op het gebied van klimaatverandering (zoals de zaak tegen Shell in eerste aanleg). Ook investeerders, toezichthouders en de samenleving houden het beleid en de doelstellingen van organisaties op het gebied van duurzaamheid nauwlettend in de gaten, inclusief de stappen die al dan niet gezet worden om een en ander te realiseren.

 • Rechtszaken op het gebied van ESG

  ESG wordt daarmee in toenemende mate een onderwerp van strijd. Het is dan ook van belang dat cliënten inzicht hebben in hun aansprakelijkheids- en procesrisico's. Documentatie en strategie moeten op orde zijn om de risico's te beperken en de organisatie te beschermen tegen mogelijke claims. Het gaat daarbij niet alleen om bedrijfsonderdelen die een duidelijk effect op het milieu hebben, maar geldt in het algemeen en voor specifieke projecten of relaties. Wij kunnen helpen bij het uitvoeren van een (preventieve) toets en zijn er ook voor onze cliënten als zij in rechte worden betrokken of zelf een ESG-claim willen indienen.

  Wat bieden wij?

  • ESG-geschillen: Vertegenwoordiging in rechte, inclusief bij de Hoge Raad, het Europees Hof van Justitie en in arbitragezaken. 
  • ESG-strategie en -beleid: begeleiding bij het ontwikkelen en opstellen van ESG-beleid. Wij kunnen een ‘deep dive’ uitvoeren naar de organisatie en de sector en als klankbord optreden bij het ontwikkelen van een ESG-strategie. 
  • Inventarisatie van procesrisico's: analyseren van potentiële risico's, bijvoorbeeld in verband met klimaatbeleid, klimaatinformatie of aansprakelijkheid binnen de toeleveringsketen.
  • Beoordeling ESG-aansprakelijkheid: advies over ESG-gerelateerde aansprakelijkheden (zoals bestuurdersaansprakelijkheid en civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid). 
  • Mitigatiestrategieën: advies over mitigatiestrategie (inclusief dialoog met stakeholders). 
 • Greenwashing

  In de media wordt vaak gesproken over greenwashing. Toch zijn er in de Benelux nog niet veel rechtszaken over gevoerd. Dat zal anders worden wanneer formele regels worden ingevoerd op het gebied van ESG-transparantie. De Taxonomieverordening en andere transparantieregels worden snel gefaseerd ingevoerd. Er zal transparantie moeten komen over toezeggingen, prestaties en gecontroleerde ESG-verklaringen. Banken en beleggingsondernemingen moeten ESG-voorkeuren integreren in hun dienstverlening aan klanten. Ze baseren zich dan op de informatie die wordt gepubliceerd door de bedrijven waarin ze beleggen. 

  Greenwashing is en blijft de komende jaren dus een belangrijk thema. Zowel voor financiële instellingen die jegens hun klanten een zorgplicht hebben als voor bedrijven die hun ESG-strategie en -toezeggingen publiceren. Dit onderwerp moet dus op de agenda van elk bedrijf staan.

  Wat bieden wij?

  • Identificatie van potentiële greenwashingrisico's.
  • Begeleiding bij het opstellen van de rapportages om greenwashingrisico's te beperken.
  • Beoordeling van klantendocumentatie met het oog op mogelijke greenwashingclaims.
  • Begeleiding bij (mogelijke) rechtszaken wegens greenwashing.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.