Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

In 2019 vierden wij het 295-jarig bestaan van NautaDutilh. Wie met ons terugkijkt, ziet een indrukwekkende reeks van illustere voorgangers als Nobelprijswinnaar Tobias Asser, ondernemer Job Kappeyne van de Coppello of Frits Korthals Altes. Advocaten die ieder op hun eigen manier ontwikkelingen hebben voorzien, hun verantwoordelijkheid hebben onderkend. Kansen en risico's hebben gewogen en onconventionele beslissingen namen. Soms in weerwil van de heersende opinie en de gevestigde orde. Beslissingen waar we met respect op terugkijken. Geen ander Europees kantoor kan buigen op zo'n lange traditie van onconventionele denkers en vernieuwers. Een lange traditie waar wij zeer trots op zijn. Een traditie die wij blijven voortzetten.


Adriaen Schadee start notariskantoor

Op 1 juli 1724 wordt Adriaen Schadee tot notaris benoemd. In het jaar dat hij notaris werd, waren er ruim 30 notarissen werkzaam in Rotterdam. De eerste jaren oefende Schadee zijn praktijk uit in het ouderlijk huis in de Hoogstraat. Na zijn huwelijk in in 1732, met Zoetje van Kleef (1701 - 1741) zette hij de notarispraktijk nog een aantal jaren op dit adres voort, en in 1738 kocht Schadee een pand aan de Oppert. In 1771 vestigde hij zich aan de voorname zuidkant van de Blaak. In 1769 volgde Adriaens oudste zoon Adam hem op als notaris, terwijl zijn middelste zoon Dirck zich als advocaat vestigde. Als notaris hield Schadee zich voornamelijk bezig met de burgerlijke praktijk zoals huwelijksgoederenrecht en familie- en erfrecht. Mede onder invloed van zijn zoon Adam begon het kantoor zich te specialiseren in zee- en handelszaken.


Start Asser dynastie

Mozes Salomon Asser (1754 - 1826) start in Amsterdam een praktijk als advocaat. Aanvankelijk handelde Mozes Asser in koffie en cacao. Na enige tijd ging hij werken bij de Verenigde Oostindische Compagnie waardoor hij in aanraking kwam met het handels- en zeerecht. In 1787 vestigde hij zich als procureur bij de Amsterdamse Kamer van Zeezaken. Na vijf jaar werd hij procureur bij de Amsterdamse Kamer van Assurantiezaken. In 1808 werd hij samen met de staatsraad Van Gennep en de Amsterdamse advocaat J. van der Linden (1756 - 1835) benoemd in de commissie die het eerste Nederlandse wetboek van koophandel moest ontwerpen. Ook was Mozes Asser actief als juridisch adviseur van de koning van Holland. Mozes Salomon Asser is de grondlegger van een ware dynastie van juristen. Zijn vrouw Cheila Tobias (1745 - 1821) en hij kregen drie zoons: Carel, Tobias en Hendrik. Tobias zette de Asser-dynastie voort, die in recht lijn gedurende ruim twee eeuwen topjuristen voortbracht.


Advisering over opbouw Washington DC

In 1791 benoemde President Washington Pierre (Peter) Charles L'Enfant om een ​​plan voor het nieuwe Washington DC te ontwikkelen. L'Enfant ontwierp vervolgens zijn  zogeheten Plan van de stad bestemd voor de permanente zetel van de regering van de Verenigde Staten. Hij schetste de eerste lay-out, een raster gecentreerd rond het Capitool, dat zou staan ​​op de top van Jenkins Hill. Op 19 augustus 1791 presenteerde L'Enfant zijn plan aan president Washington. Echter, L'Enfant kwam terecht in een conflicten met drie commissarissen en een aantal andere betrokkenen. Kort daarna beëindigde Washington de samenwerking met L'Enfant, die werd opgevolgd door Andrew Ellicott. Ellicot herzag Massachusets Avenue, verwijderde vijf radiale lanen en voegde twee toe, verwijderde diverse pleinen en trok rechte lijnen rondom het toekomstige Plein van de Rechtspraak. In 1794 adviseerden voorlopers van NautaDutilh Nederlandse bankiers in de onderhandelingen met de Amerikaanse regering, over de financiering van de opbouw van Washington DC. In 1800 werd de zetel van de regering verhuisd naar de nieuwe stad.


Adolphine Kok eerste vrouwelijke advocaat van Nederland

In 1903 wordt Adolphine Kok (1879 - 1928) als eerste vrouwelijke advocaat van Nederland beëdigd in Rotterdam. Daarmee was Nederland er vroeg bij, alleen Frankrijk was eerder. Het kantoor dat zij oprichtte, samen met haar verloofde Johannes van den Hoek (1873 - 1954), is een voorloper van NautaDutilh. De jonge advocaten vestigden zich in 1904 als de compagnons Kok en Van den Hoek op de Korte Hoogstraat 39 in Rotterdam. In 1907 verhuisde het kantoor naar de Zuidblaak, en in 1916 naar Leuvehaven 24. In de beantwoording van vragen over haar installatie sprak een grote zelfbewustheid. Zo ontkende zij tegenover Het Rotterdamsch Nieuwsblad dat haar installatie een buitengewone gebeurtenis was. Zij wees erop dat het voor meisjes niet moeilijker was dan voor jongens om een graad te behalen. In haar praktijk richtte zij zich aanvankelijk op het huwelijks- en huwelijksvermogensrecht. Op dit onderwerp was zij in 1903 gepromoveerd met de dissertatie Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsch burgelijk wetboek. Een jaar later voltooide zij haar werk met de publicatie van een tweede deel, dat over het Duitse huwelijksgoederenrecht onder huwelijkse voorwaarden handelde.


Tobias Asser wint Nobelprijs voor de Vrede

Tobias Michaël Asser (1838 - 1913) combineerde zijn werk als advocaat met een loopbaan als hoogleraar aan de Academie Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Toen hij nog maar 24 jaar oud was, werd jonge jurist al als hoogleraar aangesteld. Asser zou er ruim dertig jaar doceren, met name handelsrecht en staatsrecht. Hij was een man die juridische theorie en praktijk succesvol wist te combineren, hij was zich sterk bewust van de kloof tussen die twee. Behalve als wetenschapsman was Asser ook actief in de politiek. Zo was hij jarenlang lid van de Tweede Kamer. In 1873 richtte hij het Institut du Droit International op. Na de eeuwwisseling kreeg Asser internationale bekendheid vanwege zijn inzet voor de Europese vredesbeweging. In 1911, twee jaar voor zijn dood, werd hem voor dit werk de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.


Gerhard Nauta treedt toe tot kantoor van Schadee

In 1927 treedt de oorspronkelijk uit het Groningse Scheemda afkomstige Gerhard Nauta (1884 - 1967) toe tot het kantoor van Schadee. Later kwam ook diens zoon Hemmo Nauta, aan wie het huidige NautaDutilh deels zijn naam dankt, op het kantoor van Schadee aan de Wijnhaven 11 in Rotterdam. Naast Gerhard Nauta en de drie zoons van Herman Schadee (1764 - 1813) - deze laatste was een kleinzoon van grondlegger Adriaen Schadee - leverde ook de Rotterdamse familie Lambert een aantal juristen die de maatschap aan de Wijnhaven tot bloei brachten.


Ian Dutilh treedt toe

Ian Jacob Dutilh (1915 - 1998) was geboren in Den Haag. Zijn vader was elektrotechnisch ingenieur en was afkomstig uit een Rotterdamse koopmansfamilie. Ian kreeg een directe band met Rotterdam toen hij in 1942, na zijn Dordtse leertijd, desgevraagd toetrad tot het advocatenkantoor van mr. A. Blom en mr. L.J. Hijmans van den Bergh. Daar was dringend behoefte aan een 'aanvaringsadvocaat', een juridisch raadsman voor zowel de straf- als de civiele procedures over aanvaringen in vooral de binnenvaart. Na 1945 specialiseerde Ian Dutilh in verzekerings- en vennootschapsrecht. Vele grote contracten, vooral met betrekking tot samenwerking in de 'natte' bouwwereld, kwamen tot stand onder zijn leiding. Hij had een groot aantal jaren zitting in de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten en was lange tijd rechter-plaatsvervanger. In 1971 werd Ian Dutilh, men name wegens zijn werk voor de Nederlandse Economische Hogeschool, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.


Het huidige NautaDutilh ontstaat

In 1990 fuseerden Dutilh, Van der Hoeven en Slager met Nauta Van Haersolte. Er werd gekozen voor gezamenlijke huisvesting op Weena 750 in Rotterdam en op de Prinses Irenestraat 59 in Amsterdam. Vanaf dat jaar opende NautaDutilh eveneens kantoren in New York, Londen, Brussel en Luxemburg. Het gebouw op het Weena maakt deel uit van een complex gebouwen waarvan de ontstaansgeschiedenis direct is verbonden aan de wederopbouw van Rotterdam. Het ontwerp van dit gebouw kwam van de hand van architect J.W.C. Boks. Op zijn verzoek creëerde de beroemde Engelse beeldhouwer Henry Moore er een reliëf in baksteen. Nederlandse baksteenfabrikanten financierden dit reliëf. In Nederland zijn we in 2016 verhuisd naar BREEAM Excellent kantoren in zowel Amsterdam en Rotterdam; gebouwen met hoge standaarden op het gebied van milieuvriendelijkheid.


NautaDutilh wint meerdere prijzen

De afgelopen jaren won NautaDutilh vele prijzen. In 2010 en 2013 werd NautaDutilh in Nederland door het toonaangevende Chambers uitgeroepen tot 'Best law firm of the year'. In 2011 en 2012 werd NautaDutilh België uitgeroepen tot respectievelijk 'Banking & Finance law firm of the year' en 'Corporate law firm of the year'. In 2008 wonnen we de Sonja Boekmanprijs voor het meest effectieve diversiteitsbeleid en in 2012 werden we bekroond als 'Best firm for Women in Business Law in Belgium, Luxembourg and the Netherlands' door de European Women in Business Law Awards Legal Media Group. Daarnaast wonnen we in 2012 en 2013 diverse prijzen voor innovativiteit.


Adaptief denken als basis voor onze positionering

Na de '290 jaar NautaDutilh'-festiviteiten in 2014 hadden we meer te vieren in 2016. Dat jaar verhuisden onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam naar BREEAM Excellent-gebouwen, die aan hoge milieunormen voldoen. Deze bewegingen zijn onderdeel van onze toewijding om een duurzamere wereld te creëren, een missie waar we al jaren aan werken en het bewustzijn vergroten.

In 2018 namen we de subtiele kunst van adaptief denken als basis voor onze positionering aan. Deze combinatie van mentale behendigheid, flexibiliteit en creativiteit heeft alles te maken met leren denken in plaats van te leren wat te denken. Het gaat over het kunnen reageren op onze omgeving, informatie kunnen verwerken en verschillende methoden en perspectieven kunnen toepassen, zodat de beste oplossing zich uit de verschillende - vaak tegenstrijdige - ideeën en inzichten kan aandienen.

Bijna 300 jaar lang is adaptief denken ons favoriete instrument om relevant te blijven voor onze klanten. Het vergroot ons lerend vermogen, houdt ons scherp en zorgt voor energie. Op die manier kunnen we het beste van het oude behouden, het nieuwe omarmen en - samen met onze klanten - verder blijven gaan. 

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.