Cette page est disponible uniquement en anglais

Publication
23.10.2020
Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Criminal and administrative enforcement of financial and economic law 2020 No 3/4 This article was published in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming and was written by Francien van Rense and Eveline van Rhijn. The article is about internal investigations.

J.F. Rense & E.R. van Rhijn - Interne onderzoeken. Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

Over de wenselijkheid van interne onderzoeken door advocaten is en wordt veelvuldig gesproken in het publieke en politieke debat. De discussie spitst zich toe op uiteenlopende aspecten die raken aan de kern van de advocatuur en kritische kanttekeningen daarbij: kan een advocaat wel onafhankelijk onderzoek doen? Staat de partijdigheid van een advocaat waarheidsvinding in de weg? Is een advocaat deskundig genoeg om een dergelijk onderzoek uit te voeren? En zo zijn er ook nog andere punten van discussie die de revue passeren.

In dit artikel bespreken Francien Rense en Eveline van Rhijn de (recente) commotie en kritiekpunten in het licht van de kernwaarden en kwaliteiten van advocaten, en de waarborgen die zij bieden. Zij werpen tevens een blik op de toekomst: is nadere regulering nodig en wenselijk, of staan er al voldoende piketpalen? Om, tot slot, te pleiten voor een meer genuanceerde discussie op dit vlak, gericht op constructieve oplossing van reële problemen en complexiteiten op het gebied van (internationale) financieel-economische compliance.

Source: Read the article here (In Dutch, behind payment wall) or download the full document here.

Related articles

Notification de cookies

Cette fonctionnalité utilise des cookies tiers. Modifiez votre cookie préférences pour visualiser ce contenu ou afficher plus d'informations.
Ces cookies assurent le bon fonctionnement du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés.
Ces cookies peuvent être placés par des tiers, tels que YouTube ou Vimeo.
En désactivant certaines catégories, les fonctionnalités associées au sein du site risquent de ne plus fonctionner correctement. Vous pouvez modifier vos préférences ultérieurement. Voir plus d'informations.