Publication
23.10.2020
Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Criminal and administrative enforcement of financial and economic law 2020 No 3/4 This article was published in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming and was written by Francien van Rense and Eveline van Rhijn. The article is about internal investigations.

J.F. Rense & E.R. van Rhijn - Interne onderzoeken. Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen

Over de wenselijkheid van interne onderzoeken door advocaten is en wordt veelvuldig gesproken in het publieke en politieke debat. De discussie spitst zich toe op uiteenlopende aspecten die raken aan de kern van de advocatuur en kritische kanttekeningen daarbij: kan een advocaat wel onafhankelijk onderzoek doen? Staat de partijdigheid van een advocaat waarheidsvinding in de weg? Is een advocaat deskundig genoeg om een dergelijk onderzoek uit te voeren? En zo zijn er ook nog andere punten van discussie die de revue passeren.

In dit artikel bespreken Francien Rense en Eveline van Rhijn de (recente) commotie en kritiekpunten in het licht van de kernwaarden en kwaliteiten van advocaten, en de waarborgen die zij bieden. Zij werpen tevens een blik op de toekomst: is nadere regulering nodig en wenselijk, of staan er al voldoende piketpalen? Om, tot slot, te pleiten voor een meer genuanceerde discussie op dit vlak, gericht op constructieve oplossing van reële problemen en complexiteiten op het gebied van (internationale) financieel-economische compliance.

Source: Read the article here (In Dutch, behind payment wall) or download the full document here.

Related articles

Cookie notification

This functionality uses third-party cookies. Change your cookie preferences to view this content or view more information.
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be disabled.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
By deactivating categories, it is possible that related functionalities within the website may no longer work properly. It is always possible to change your preferences at a later time. View more information.