Publication
10.03.2021
Op 8 maart 2021 is de Financieel Juridische Reeks – deel 19 over CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector uitgekomen. Francien Rense, Eveline van Rhijn en Sascha Allertz hebben hierin de bijdragen verzorgd over politiek prominente personen (H4) en sancties (H8).

De FJR bundel bevat praktijkgerichte bijdragen van diverse auteurs over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van hun poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. 

Klik hier voor meer informatie.

Related articles

Cookie notification

This functionality uses third-party cookies. Change your cookie preferences to view this content or view more information.
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be disabled.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
By deactivating categories, it is possible that related functionalities within the website may no longer work properly. It is always possible to change your preferences at a later time. View more information.