Volledig op de hoogte van de actuele regelgeving en de gevolgen daarvan voor organisaties en producten. Maar we denken een stuk verder vooruit.

De regulering van de financiële sector wordt in snel tempo aangescherpt. Er komen steeds meer nieuwe regels bij. De uitdijende regelgeving heeft belangrijke gevolgen voor de activiteiten en verdienmodellen van financiële instellingen.

Met het sectorteam Financial Services, Derivatives & Regulatory beschikt NautaDutilh over een van de beste praktijkgroepen op dit gebied. Natuurlijk zijn wij volledig op de hoogte van de actuele regelgeving en de gevolgen daarvan voor organisaties en producten. Maar we denken een stuk verder vooruit. En juist die toegevoegde waarde stellen onze cliënten zeer op prijs.

Wij zijn nauw bij het regelgevingsproces betrokken. We houden de ontwikkeling van nieuwe regels scherp in de gaten, brengen daarover advies uit en proberen waar nodig bij te sturen. En na invoering van nieuwe regelgeving adviseren wij omtrent de uitvoering, naleving en gevolgen daarvan voor de organisatie en producten van onze cliënten. Daarnaast voeren wij namens onze cliënten gesprekken met toezichthoudende instanties.

Relevante ontwikkelingen waarover wij geadviseerd hebben, zijn bijvoorbeeld Bazel III/CRD IV, de Europese bankenunie, de Richtlijn herstel en afwikkeling van banken (BRRD), MiFID II, AIFMD, PSD/PSD2, Solvency II, de Hypothekenrichtlijn, PRIPs, IMD2, AML-beleid en nieuwe pensioenwetgeving. Ook adviseren wij over gedragscodes (zoals het provisieverbod), goed ondernemingsbestuur binnen de financiële sector (beloningsbeleid, geschiktheidseisen), kapitaalvereisten (solvabiliteits-, liquiditeits- en leverage ratio's), bestuur van gereguleerde ondernemingen, overnames, gegevensbe-scherming, etc.

Wij bieden een breed pakket diensten aan op het gebied van regulering:

 •     Advies omtrent de gevolgen van huidige en toekomstige regelgeving;
  •    Structurering van en advies over de reguleringsaspecten van financiële transacties;
  •    Begeleiding bij licentie-aanvragen;
  •    Begeleiding bij andere goedkeuringsprocedures, zoals goedkeuring van overnames;
  •    Outsourcingsregelingen;
  •    Belangenbehartiging namens marktpartijen in het kader van nationale en Europese regelgeving;
  •    Ondersteuning bij gesprekken met toezichthouders in en buiten rechte; en
  •    Oplossen van grensoverschrijdende regelgevingsproblematiek.
  Vanuit onze uitvoerige kennis van zowel de nationale als de Europese regelgeving leveren wij praktische oplossingen voor complexe problemen.

Related articles

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.