Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Freerk Vermeulen Partner

Freerk Vermeulen is partner bij de afdeling Litigation & Arbitration en het hoofd van de cassatiepraktijk van NautaDutilh. Hij werkt aan een breed scala van uitdagende zaken, waarbij hij vaak de belangen van de sector verdedigt. Freerk's praktijk omvat zowel procedures in hoger beroep als in de Hoge Raad, waaronder prejudiciële verwijzingen naar de Hoge Raad, het Hof van Justitie van de Europese Unie en diverse internationale rechtbanken. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke, commerciële en financiële geschillen en arbitrage. Freerk is met name geïnteresseerd in zaken met grensoverschrijdende, internationale publiekrechtelijke of mensenrechtenaspecten. Hij is zeer actief op het gebied van geschillen over klimaatverandering.

Freerk is de afgelopen 20 jaar betrokken geweest bij vele grote zaken voor de Hoge Raad. Hij vertegenwoordigde ABN AMRO in hoger beroep en voor het Hooggerechtshof in collectieve acties met betrekking tot prijsschommelingen van financiële producten, de Nederlandse dochterondernemingen van Yukos Oil Company in een reeks procedures van het Hooggerechtshof met betrekking tot de onteigening van Yukos door de Russische Federatie, Urgenda in de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, en ABN AMRO en Rabobank in cassatieprocedures over renteswaps.

Freerk is een van de oprichters van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten en dient als secretaris-generaal van de European Association of Supreme Court Lawyers. Hij is ook lid van de Commissie Cassatie van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Commissie Cassatieberoep in het belang der wet, die de Hoge Raad adviseert over cassatieberoepen ten behoeve van uniforme toepassing van de wet. Freerk is bestuurslid geweest van de Law Firm School en van de Praktizijns-Societeit. Hij zit in de adviesraad van de masteropleiding international business law: climate change and sustainability aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Freerk spreekt en doceert regelmatig over onderwerpen op het gebied van procesrecht, bankrecht en ESG/klimaatverandering.

Chambers Europe vermeldde Freerk in 2021 als Band 1 op het gebied van Dispute Resolution: Supreme Court Litigation. Clienten noemden hem "een van de beste Supreme Court litigation advocaten."

Chambers omschrijft Freerk als "an excellent Supreme Court litigator with an eye for detail and very thorough".

Freerk is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is sinds 2009 partner bij NautaDutilh, na acht jaar bij een ander kantoor te hebben gewerkt.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.