Goed bestuur is een kwestie van mensen. Menselijke waarden, competenties en ge-drag bepalen het succes van bedrijven op de lange termijn. Om dit te kunnen mana-gen is het belangrijk dat er een duidelijk beleid is dat consequent wordt gecommuni-ceerd en nageleefd. "Bij NautaDutilh merk je dat iedereen ons beleid onderschrijft en erin gelooft.

En dat we samen werken aan een respectvolle cultuur waarin gendergelijkheid, diversiteit en inclusie vanzelfsprekend zijn. Klanten zien dit en nemen dit steeds vaker mee in hun keuze voor ons kantoor als partner voor ESG-kwesties.

Dirk Van Gerven is gespecialiseerd in vennootschaps- en financieel recht en publiceert regelmatig over onderwerpen met betrekking tot vennootschaps- en financieel recht en arbitrage. Naast handboeken over verenigingen, stichtingen, vennootschappen en rechtspersonen schreef hij een boek over gendergelijkheid van mensen tijdens hun professionele loopbaan. Hij is een uitgesproken voorstander van gelijkheid. Daarom zet Dirk zich als Managing Partner van NautaDutilh Brussels in om gelijke kansen te bieden aan mensen in al hun diversiteit.

De genderkloof dichten
"Diversiteit gaat over zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen. Deze verschillen maken ons sterker en beter en kunnen optimaal worden benut in een inclusieve cultuur. Ik zet me ook in voor diversiteit op ons kantoor, onder andere via de Think Diversity & Inclusion Committee. Een van onze initiatieven is de samenwerking met JUMP, een sociale onderneming die zich richt op het dichten van de kloof tussen vrouwen en mannen op de werkvloer. Samen met JUMP voeren onze advocaten en business support professionals juridische opdrachten uit voor bijvoorbeeld overheidsinstellingen. Dit doen zij met veel enthousiasme.

Wat ik ook geweldig vind en een bewijs van het succes van onze I&D-initiatieven, is dat NautaDutilh het eerste advocatenkantoor in Brussel was dat het Actiris diversiteitslabel kreeg. De Brusselse Minister van Tewerkstelling kent deze erkenning jaarlijks toe aan werkgevers die de verschillen in de professionele omgeving erkennen, respecteren en waarderen."

"Het beleid van NautaDutilh op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie werkt twee kanten op," vindt Dirk. "Het geeft richting en nodigt uit om kritisch naar jezelf te kijken en de dialoog voort te zetten. Je kan tot een consensus komen omdat iedereen dezelfde waarden aanneemt en ernaar handelt. Zo ontstaat een bedrijfscultuur waar iedereen aan bijdraagt en die ook wordt uitgedragen naar kandidaten die bij ons solliciteren. Bovendien zien cliënten wat er binnen het kantoor gebeurt. Zij beschouwen NautaDutilh als een advocatenkantoor dat haar waarden hoog in het vaandel heeft staan. Daardoor weten ze dat ze ons kunnen inschakelen voor alle juridische aspecten van ESG en compliance."

Waardecreatie op lange termijn
Kijkend naar de maatschappelijke ontwikkelingen in België, ziet Dirk dat duurzaamheid steeds meer wordt gezien als onderdeel van goed bestuur. "Belgische bedrijven nemen milieu-, sociale en bestuurskwesties vaak op in hun strategie. Hoeveel aandacht deze onderwerpen krijgen, hangt af van de betrokkenheid van de bestuurders. Sinds de komst van de derde Belgische Corporate Governance Code in 2020 wordt duurzame waardecreatie gezien als het ultieme doel van goed bestuur.

De 2020 Code benadrukt expliciet verantwoord gedrag op alle niveaus van het bedrijf en permanente aandacht voor de belangen van de stakeholders. Daarnaast worden explicietere verwachtingen geformuleerd ten aanzien van diversiteit, talentontwikkeling en rapportage over niet-financiële thema's. De nadruk op waardecreatie op lange termijn als leidend principe is doorgetrokken naar het beloningsbeleid: bestuurders moeten een deel van hun beloning in aandelen ontvangen.

Ons kantoor in Brussel telt zo'n 80 advocaten die samenwerken met de top van de Belgische bedrijven en multinationals. We focussen op specifieke sectoren, waardoor we oplossingen kunnen bieden op basis van een grondige marktkennis. Voor de 2020 Code hebben we onze klanten geadviseerd over de nodige aanpassingen, zoals de invoering van een dual governance model, met een volledig gescheiden raad van commissarissen en raad van bestuur."

Waardecreatie op lange termijn en innovatie komen steeds dichter bij elkaar.

Maatschappelijke zorgplicht
"Daarnaast adviseren we op gebieden als het management van de raad van bestuur, de relatie met de aandeelhouders, communicatie met aandeelhouders en corporate governance charters. Klanten raadplegen ons ook vaak over de auditfunctie en de risicofunctie. In mijn werk hangt governance nauw samen met de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en het interne beleid.

De Code 2020 is vooral streng voor de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen die onder toezicht staan van de Nationale Bank van België. Als onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zullen grote ondernemingen ook verplicht worden om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Bovendien krijgen ze te maken met de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD), die hen verplicht om negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in hun waardeketen centraal aan te pakken."

Aansprakelijkheidsrisico's
"Steeds meer bedrijven moeten voldoen aan de EU-eisen voor niet-financiële informatievoorziening en -beheer en bewegen zich in de richting van een maatschappelijke zorgplicht. De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor fouten heeft hierbij altijd een rol gespeeld, maar wordt grotendeels gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O). Een van de meest spraakmakende wijzigingen in het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat in mei 2019 van kracht werd, was de beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders voor gewone bestuursfouten. Klimaatprocedures zoals die tegen Shell hebben in dit opzicht een belangrijke signaalfunctie. Bestuurders maken zich nu meer zorgen over claims van minderheidsaandeelhouders en andere belanghebbenden."

"De afgelopen jaren is er goede vooruitgang geboekt in de Belgische financiële sector op het vlak van zowel governance als I&D", vindt Dirk. "In 2019 heeft de meerderheid van de banken, verzekeraars en andere financiële instellingen een charter ondertekend dat pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector. Ze hebben zich geëngageerd om doelstellingen te bepalen, concrete actie te ondernemen en positieve streefcijfers vast te leggen. Dit is deels te danken aan de inspanningen van de organisatie Wo.Men in Finance. Wat mij zorgen baart is dat veel bedrijven nog steeds de neiging hebben om Europese ESG-wetgevingsinitiatieven te benaderen als iets dat ver in de toekomst ligt, terwijl elk bedrijf baat heeft bij een tijdige en gedegen voorbereiding."

Het is niet voldoende om eens in de zes maanden na te denken over waardecreatie en innovatie op lange termijn.

"Waardecreatie op lange termijn en innovatie komen steeds dichter bij elkaar. Voor toonaangevende bedrijven is dit de manier om de toekomst van hun sector vorm te geven en hun reputatie te versterken. Het is niet voldoende om hier eens per half jaar bij stil te staan en alleen het minimaal vereiste voor ESG te rapporteren. ESG-onderwerpen moeten op de agenda staan van elke bedrijfsvergadering. Als kantoor dragen we hieraan bij door cliënten te informeren over relevante juridische ontwikkelingen, maar ook door de ESG-factoren zelf te implementeren. In Brussel hebben we bijvoorbeeld, naast ons Think D&I Committee, het Think Green Committee, dat sinds 2004 initiatieven neemt om ons bedrijfsmodel duurzamer te maken. Nog een indicatie van onze waarde als bedrijf met de juiste ESG-kennis, -expertise en -drive."

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.