In 2022 hebben we nieuwe stappen gezet op weg naar klimaatneutraliteit: we hebben inzicht gekregen in onze CO2-voetafdruk en een ambitie geformuleerd om onze uit-stoot te verminderen. Vanaf 2021 compenseren we onze resterende voetafdruk vol-ledig. Onze routekaart voor koolstofvermindering zal ons helpen om vooruit te blij-ven gaan, met gegevens waarmee we onze voortgang kunnen volgen - of kunnen zien waar we moeten versnellen.

Ons woon-werkverkeer en onze verplaatsingen dragen het meest bij aan onze voetafdruk. Daarom werken we aan een duurzamere manier van woon-werkverkeer om onze koolstofuitstoot te verminderen en klimaatneutraal te worden. We hebben ook een duurzamer internationaal reisbeleid voor het hele bedrijf geïntroduceerd met de ambitie om de CO2-uitstoot van onze internationale reizen in 2030 met 50% te hebben verminderd (ten opzichte van 2019). Onder dit nieuwe beleid is reizen per trein bijvoorbeeld onze standaardoptie voor afstanden onder de 700 kilometer.

Het meten van onze voetafdruk
Onze (eerste) voetafdrukmeting was de eerste stap die we namen om onze CO2-reductiedoelen te kunnen bepalen en actie te ondernemen. De meting had betrekking op de jaren 2019 (ons referentiejaar), 2020 en 2021 en alle kantoren van NautaDutilh. Het omvatte onze Scope 1-, Scope 2- en een groot deel van onze Scope 3-emissies (d.w.z. woon-werkverkeer, zakenreizen, thuiswerken, kantoorafval, IT-hardware, IT-servergegevens en cateringemissies van de restaurants in onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam).

We hebben de uitkomsten gebruikt om onze ambities op het gebied van koolstofvermindering te definiëren. Onze focus ligt op koolstofvermindering en ons doel is:

  • tegen 2030 onze koolstofvoetafdruk met 55% verminderen ten opzichte van 2019, en
  • tegen 2050, om netto nul te worden, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

We compenseren onze resterende uitstoot door te investeren in gecertificeerde klimaatprojecten. In 2022 hebben we onze uitstoot van 2021 gecompenseerd door middel van een VCS-gecertificeerd agroforestryproject in India.

Een routekaart voor koolstofvermindering ontwikkelen
We hebben de meetgegevens van de voetafdruk gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van onze routekaart voor koolstofvermindering op de korte en middellange termijn. Onze mogelijkheden om de uitstoot te beïnvloeden zijn van invloed op de keuzes voor onze routekaart voor koolstofvermindering. De gegevens laten - niet verrassend - zien dat onze grootste impact ligt in onze Scope 3 emissies, en dan met name woon-werkverkeer en vliegreizen. In dit opzicht hebben we de eerste reductiemaatregelen geïmplementeerd.

Naast de reisgerelateerde uitstoot is apparatuur (IT-hardware) een andere grote veroorzaker van onze voetafdruk. We zijn in 2019 overgestapt op mobiele apparaten en hebben in 2020 en 2021 extra IT-apparatuur aangeschaft om thuiswerken tijdens de COVID-19 lockdowns te vergemakkelijken. Verschillende kleinere contribuanten, zoals afval, catering en papiergebruik, kunnen worden beïnvloed door ons gedrag te veranderen. Enkele andere grotere bijdragen zijn moeilijker te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is het soort energie dat wordt gebruikt in gebouwen waar we maar een kleine huurder van zijn.

Aan onze CO2-routekaart wordt nog gewerkt. In de tussentijd stellen de gegevens ons in staat om twee grote veroorzakers van onze koolstofuitstoot aan te pakken door duurzaamheid te integreren in ons beleid voor woon-werkverkeer en ons beleid voor internationale reizen.

Een duurzamere manier van woon-werkverkeer
Het woon-werkverkeer levert de grootste bijdrage aan onze ecologische voetafdruk, namelijk 39,9% in 2019 (referentiejaar) en 27,7% in 2022. Om dit aspect van onze voetafdruk te verminderen, hebben we collega's in staat gesteld hun woon-werkverkeer te verminderen - door middel van ons beleid voor flexibel werken, waardoor de meerderheid van onze collega's maximaal twee dagen per week thuis kan werken - en hebben we maatregelen geïntegreerd die het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen stimuleren. Ons woon-werkbeleid varieert per rechtsgebied om rekening te houden met lokale wetgeving en de bereikbaarheid van elk kantoor met het openbaar vervoer. In 2022 ontwikkelden we een nieuw mobiliteitsbeleid voor onze medewerkers in Nederland, gebaseerd op drie pijlers: duurzaamheid, kosten en flexibiliteit. De belangrijkste veranderingen zijn elektrificatie van onze leaseauto's, een mobiliteitsbudget (met de optie van OV-passen) en het gebruik van leasefietsen.

Ons kantoor in Brussel stimuleert op verschillende manieren duurzamer woon-werkverkeer. We hebben de kleine vloot bedrijfsauto's vervangen door volledig elektrische of hybride modellen, vooruitlopend op nieuwe wetgeving in 2026. We gebruiken financiële prikkels en proefprojecten om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets aan te moedigen. Zo organiseerde het Brussels Think Green Committee een fietstocht van 5 kilometer naar het Justitiepaleis om te laten zien dat fietsen in Brussel tijd bespaart en makkelijk te doen is. Toch reist bijna 70% van onze Belgische collega's met de auto. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat het kantoor in Brussel aan de rand van Brussel ligt en niet gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Ons kantoor in Luxemburg stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer - dat gratis is - en de fiets. In New York en Londen reizen al onze collega's met het openbaar vervoer naar kantoor.

Een duurzamer internationaal reisbeleid
Onze internationale reizen droegen bij aan 18,6% van onze totale CO2-uitstoot in 2019 en 17,8% in 2022, en zijn de op één na grootste veroorzaker van onze voetafdruk. Tijdens de pandemie reisde niemand, maar gingen de zaken gewoon door. We hebben met deze ervaring rekening gehouden bij het aannemen van ons nieuwe bedrijfsbrede internationale reisbeleid, waarmee we duurzame keuzes stimuleren en tegelijkertijd zakelijke belangen, gemak voor de reiziger en kosten in balans brengen. Kortom, we reizen en vliegen minder, we reizen slimmer en duurzamer, en als we toch het vliegtuig moeten nemen, maken we groenere keuzes.

Onze ambitie is om de CO2-uitstoot van onze internationale reizen met 50% te verminderen in 2030 (ten opzichte van 2019). Deze reductiedoelstelling is in lijn met de ambitie van de Dutch Travel Different coalitie. De meest relevante maatregelen zijn:

  • waar mogelijk kiezen we voor videoconferenties in plaats van fysieke vergaderingen;
  • reizen we met de trein in plaats van met het vliegtuig voor afstanden korter dan 700 kilometer;
  • we zo min mogelijk business class vliegen; en
  • we reizen niet met het vliegtuig voor sociale evenementen van NautaDutilh.

Dit is een 'pas toe of leg uit'-beleid. Uitzonderingen moeten expliciet worden goedgekeurd door het bestuur.

Andere maatregelen
In Nederland hebben we maatregelen genomen om ons afval verder te verminderen. We hebben een biovergister geïnstalleerd in ons kantoor in Amsterdam, waardoor we een volledige afvalstroom hebben geëlimineerd. In onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam hebben we samen met onze afvalverwerker onze papieren bekers en tissues gerecycled tot nieuwe tissues of toiletpapier. We delen niet langer kleine flesjes mineraalwater uit tijdens evenementen en bijeenkomsten met klanten, maar bieden alleen kraanwater aan in herbruikbare glazen flessen.

Ons kantoor in Luxemburg heeft groene dozen geïnstalleerd voor het weggooien en hergebruiken van oude kantoorbenodigdheden en gebruikt een composteringssysteem voor al het organisch afval. Door automatisch afdrukken uit te schakelen en de papierkwaliteit te veranderen van 80 naar 75 gram, hebben we het papierverbruik met 33% teruggebracht. We realiseerden ook een vermindering van 23% in energieverbruik door alle collega's uit te nodigen deel te nemen aan ons energiebesparingsplan. Ons kantoor in Amsterdam is een actieve deelnemer aan de Zuidas Green Business Club. We hebben deelgenomen aan de versnellingstraining circulair inkopen en de campagne Green Business Club Zuidas, waarbij bedrijven hun kantoorverlichting tussen 23:30 en 6:00 uitdoen. Dit zijn kleine maatregelen die ons vooruit helpen. Soms wordt de lat met kleine stapjes hoger gelegd.

Verdere reducties in 2023
Onze routekaart voor CO2-reductie met bedrijfsbreed duurzaamheidsbeleid en kantoorspecifieke implementatiemaatregelen zal een belangrijke rol spelen bij het realiseren van onze ambities om de CO2-voetafdruk te verminderen. Onze CO2-voetafdrukmeting laat zien hoe slim gebruik van gegevens kan helpen om veranderingen te versnellen. En omdat wat gemeten wordt ook gedaan wordt, zullen we het effect van onze maatregelen blijven volgen en waar nodig aanpassingen doen.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.