Bij NautaDutilh willen we iedereen binnen ons kantoor in staat stellen een zinvolle bijdrage te leveren. In een organisatie en een omgeving waarin we erop vertrouwen dat we kansen krijgen om te groeien, te participeren en gehoord te worden, waar we eerlijk worden gecompenseerd en waar ieder van ons kan uitblinken.

Door te weten dat onze bijdrage wordt gewaardeerd en dat ons werk ertoe doet, kunnen we samen de lat hoger leggen.

Wij zetten ons in voor een inclusieve en veilige omgeving, waarin elk van onze collega's zichzelf naar het werk kan brengen en wordt gerespecteerd en erkend als een waardevolle deelnemer aan ons bedrijf. Inclusie & Diversiteit (I&D) is meer dan beleid, programma's of personeelsaantallen. De gegevens over diversiteit zijn niettemin een belangrijke indicatie van waar we staan. Ons doel is om tegen 2025 een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen te hebben op alle hogere niveaus (d.w.z. partners en counsels, en directeuren en managers binnen onze business support teams) en 20% culturele diversiteit in het hele bedrijf.

We realiseerden een toename van de man-vrouwverhouding van bijna 30% ten opzichte van 2021. Eind 2022 was onze man-vrouwverhouding op senior niveau 40% vrouw - 60% man, vergeleken met 31% versus 69% in 2021. We hebben deze positieve verschuiving in 2022 deels te danken aan het aannemen van meer vrouwen op senior niveau dan mannen en het benoemen van meer vrouwelijke partners dan mannelijke (acht tegenover vier). Vanwege wettelijke beperkingen hebben we nog geen gegevens over culturele diversiteit. We bekijken momenteel hoe we deze gegevens kunnen verzamelen.

In 2022 hebben we een speciale I&D-specialist aangesteld. Zij initieerde een driejarig stappenplan (2023-2025) waarin we voortbouwen op onze I&D-aanpak in voorgaande jaren. We zullen ons richten op het herzien van onze doelen en strategie, het vergroten van het bewustzijn, het initiëren van I&D-initiatieven en het monitoren van onze resultaten.

Hoewel de gegevens laten zien dat we op de goede weg zijn, realiseren we ons dat we nog stappen moeten zetten om een echt inclusieve organisatie te worden waarin de processen voor het bevorderen van inclusie een integraal onderdeel zijn van de manier waarop we in het hele bedrijf samenwerken. Wat dit in de praktijk inhoudt zal blijven veranderen, gezien het feit dat wat inclusie op een bepaald moment betekent zal blijven veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen.

De toon zetten
De toon zetten begint aan de top. Naast vrouwelijke partners in onze raad van bestuur en vrouwelijke stafhoofden in ons Executive Committee, worden drie van onze kantoren - Londen, Luxemburg en New York - geleid door vrouwelijke managing partners: Willianne van Zandwijk, Josée Weydert en Elizabeth van Schilfgaarde. De mannelijke managing partner van ons kantoor in Brussel, Dirk van Gerven, is een uitgesproken voorstander van I&D.

In 2022 hebben we twee partners, Petra Zijp en Geert Raaijmakers, benoemd tot Inclusion Partners. Hun rol is om bij te dragen aan het bevorderen van inclusie en diversiteit binnen ons kantoor en de juridische sector. Een inspirerend voorbeeld van hoe dit vorm kan krijgen was Petra's oproep tot actie op social media in november 2022 om talentvolle vrouwelijke dealmakers de kans te geven om te schitteren, na publicatie van de shortlist voor de 2022 Dutch M&A Awards, waar van de 42 genomineerden 41 mannen waren. Naar aanleiding van de vele reacties op social media organiseerde NautaDutilh in februari 2023 een ronde tafel met een panel van leiders uit het bedrijfsleven om te bespreken wat we samen kunnen doen om de juridische sector diverser en inclusiever te maken.

We hebben verschillende andere pioniers op het gebied van I&D binnen het kantoor. Zo heeft ons kantoor in Brussel een actief Think Diversity Committee, dat in 2022 tal van bewustmakingsactiviteiten organiseerde. Voorbeelden hiervan zijn trainingssessies voor HR-professionals en partners om het wervingsproces en de inclusie op de werkplek te verbeteren, de vertoning van een gerenommeerde film over de positie van vrouwen en het behoud van het Diversiteitslabel van de Brusselse minister van Werkgelegenheid.

I&D is een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van onze Young Professionals Board, in lijn met de interesse in het bevorderen van inclusie onder onze millennials en Gen Z-collega's. In 2022 heeft een van onze senior medewerkers workshops 'Hoe creëer ik een gelijke, veilige en inclusieve werkomgeving' (mede) ontwikkeld en georganiseerd voor teams in onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam. We zijn ook doorgegaan met het organiseren van genderinclusieve taalworkshops en workshops over diversiteit, gelijkheid & inclusie op de werkvloer voor onze collega's, cliënten en andere advocatenkantoren. We vinden het belangrijk om het recht ook in te zetten als instrument voor positieve verandering op het gebied van I&D door middel van ons pro bono-werk (zie voor een voorbeeld van ons werk het kader over discriminatie van paren van hetzelfde geslacht in het hoofdstuk Onze samenleving).

Onze secundaire arbeidsvoorwaarden moeten ook ons streven naar inclusie weerspiegelen. In 2022 hebben we ons beleid op het gebied van ouderschapsverlof en geboorteverlof voor alle collega's met een Nederlandse arbeidsovereenkomst uitgebreid naar alle ouders, ongeacht geslacht of gezinssamenstelling, en hebben we ons verlof formeel opgenomen in ons verlofbeleid.

In 2022 hebben we ook stappen ondernomen om een meer inclusief wervingsproces te creëren. We zorgden voor training en begeleiding en breidden onze wervingskanalen uit. We zijn bezig met een herziening van het huidige wervingsproces in Nederland om ervoor te zorgen dat we blinde vlekken en vooroordelen aanpakken. We hebben ons ook aangesloten bij Bridges Network, een initiatief van verschillende advocaten en professionals van commerciële advocatenkantoren in Nederland dat gericht is op het versterken van de verbinding tussen rechtenstudenten met een bi-culturele achtergrond en werkgevers in de juridische sector.

De mens achter de professional
In ons kantoor werken de knapste koppen uit de juridische wereld en zeer ambitieuze bedrijfsprofessionals. Zij zijn ons meest waardevolle bezit. We investeren in de ontwikkeling van ondernemings- en leiderschapsvaardigheden van ons juridisch en zakelijk talent om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit omvat ook het aanbieden van een breed scala aan webinars en andere trainingen voor iedereen bij NautaDutilh die ingaan op de uitdagingen in verschillende levensfasen, van jong ouderschap tot de menopauze en van mindfulness tot energiemanagement. We geloven dat dergelijke programma's in combinatie met intervisiegroepen de kracht van ons collectief vergroten.

In 2022 begonnen we de resultaten te zien van ons talentontwikkelingsprogramma (TOP) voor partners dat we in 2021 zijn gestart. Een toenemend aantal partners nam deel aan het programma en dit helpt bij het creëren van een nieuwe leiderschapstaal binnen het kantoor. Als onderdeel van het programma wordt deelnemers geleerd om te praten over hun eigen achtergrond en overtuigingen, om de onderlinge verschillen te ervaren en te leren waarderen.

Tijdens de driedaagse masterclass die ons Recruitment team organiseert voor Nederlandse rechtenstudenten, het belangrijkste jaarlijkse recruitment evenement voor ons kantoor in Nederland, richten we ons op het verwelkomen van een meer diverse groep deelnemers. Tijdens de masterclass werken de deelnemers in teams en ervaren ze uit eerste hand dat diverse teams creatievere en betere oplossingen opleveren.

Volgende fase van inclusie
Onze belangrijkste I&D focus voor 2023 is om meer te investeren in culturele diversiteit. Dit omvat het vergroten van het bewustzijn over culturele gevoeligheden en verschillen. Een nulmeting van de diversiteit van ons personeelsbestand zal ons helpen om inzicht te krijgen in hoe we onze I&D-ambities kunnen realiseren. We werken daarom aan een geschikte methode voor het verzamelen van I&D-gegevens (gebaseerd op meerdere diversiteitsfactoren door een intersectionele lens). Daarnaast zullen we ook de queer community blijven ondersteunen en kijken naar neurodiversiteitsthema's.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.