Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

De regels op het gebied van veiligheid en milieu zijn technisch ingewikkeld en worden met regelmaat aangescherpt, terwijl van ondernemingen wordt verwacht dat zij voortdurend alle toepasselijke regels naleven en incidenten voorkomen. Voor Brzo-bedrijven (die een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig hebben) geldt in het bijzonder dat zij aan de hoogste standaarden dienen te voldoen en niet-naleving zwaar wordt bestraft. Het team van NautaDutilh ondersteunt bedrijven bij de inventarisatie van en compliance met de specifieke regels die gelden op het gebied van veiligheid, milieu en het Brzo (Besluit risico's zware ongevallen 2015) en biedt specialistische ondersteuning wanneer bedrijven met toezicht en handhaving worden geconfronteerd.

Toezicht op de naleving en handhaving vindt plaats door verschillende autoriteiten met elk hun eigen expertise en focus, waaronder de Inspectie SZW, Omgevingsdiensten, DCMR, SodM, ILenT, ANVS en het Openbaar Ministerie. Daardoor kunnen overtredingen leiden tot meerdere bestuursrechtelijke en strafrechtelijke trajecten, die naast elkaar kunnen lopen. Daarbij komt steeds meer focus te liggen op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en (HSE-)managers als 'feitelijk leidinggevers' aan overtredingen. Incidenten kunnen bovendien worden opgevolgd door een publiekelijk onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Ook bestaat het risico op civiele claims en negatieve publiciteit.

NautaDutilh heeft haar jarenlange kennis en ervaring met uiteenlopende ondernemingen (waaronder Brzo-bedrijven) gebundeld in een multidisciplinair team van advocaten op het gebied van bestuursrecht, strafrecht en aansprakelijkheidsrecht. Dat maakt het mogelijk een alomvattende strategie te bepalen. Wanneer zich in uw onderneming een incident of ongewoon voorval voordoet, staat ons team uiteraard voor u klaar. Ons team is werkzaam vanuit de Benelux met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Luxemburg en kan dus overal snel ter plaatse zijn.

Compliance met wet- en regelgeving en voorbereiding op inspecties
 

Onze specialisten kunnen uw onderneming ook adviseren over de juiste naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, inventarisatie van mogelijke risico's op non-compliance (waar nodig met inschakeling van technische experts), adviseren over aanpassing van uw beleid, trainingen verzorgen, een verbetertraject begeleiden en waar nodig u ondersteunen bij aanpassingen van de vergunningsvoorschriften. Daarnaast kunnen wij uw onderneming voorbereiden op (onverwachte) inspecties.

Eigen onderzoek
 

Bij mogelijke non-compliance kan het van belang zijn om een eigen onderzoek (root cause) te verrichten naar de oorzaken hiervan. NautaDutilh voert op regelmatige basis dit soort onderzoeken uit, waarbij zij waar nodig samenwerkt met (technische) experts (zie ook Corporate Investigations).

Corporate Crime team en Public Law teams NautaDutilh


Het Corporate Crime team van NautaDutilh heeft een omvangrijk team van twintig strafrechtadvocaten en kenmerkt zich door zijn pragmatische en hands-on aanpak. Al meer dan vijfentwintig jaar beschikken wij over de expertise waarin we financieel-economisch sanctierecht en bestuursrecht combineren. Het team werkt nauw samen met het Public Law team, waardoor een geïntegreerde aanpak wordt geboden.

Publicaties en blogs
 

Uitgelicht werk

  • bijstand aan (chemie)bedrijven na ernstige incidenten, waaronder vermeende overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, het Brzo 2015 (Seveso-richtlijn), de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (o.a. in het milieu brengen van zeer gevaarlijke stoffen, dood door schuld);
  • bijstand aan (transport)bedrijven bij discussies over de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (incl. het ADR, IMDG, ADN, RID);
  • advies aan diverse afvalinzamelings-, verwerkings- en transportondernemingen, inzake de afvalstoffenwet- en regelgeving (incl. Eural en EVOA);
  • bijstand bij (aangekondigde) bestuurlijke boeten of strafvervolging na arbeidsongevallen vanwege mogelijke overtreding van de Arbowet- en regelgeving, en
  • transacties of strafbeschikkingen na incidenten, waaronder vermeende overtreding van het niet-tijdig melden van 'ongewone voorvallen', overtreding van de Wet bodembescherming of de Waterwet.

Wat anderen zeggen

  • "NautaDutilh provide a premier white-collar crime service. They have deep market knowledge and are instructed on a range of high profile cross-border matters. The team is collegiate and user friendly and adds tremendous value as part of an international consortium of law firms on cross-border matters." (Legal500 2020)
  • "Constructive attitude, pragmatic thinking within the limits of the law, approachable and social." (Legal500 2020)
  • "Top notch quality in various areas of economic crime. Strong international background, very well-connected with authorities." (Legal500 2020)

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.