Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Vastgoedfondsen, financiers, ontwikkelaars, overheden, aannemers en andere marktpartijen hebben te maken met uitdagende marktomstandigheden, veeleisende stakeholders en vaak complexe geschillen. Nieuwe regelgeving heeft veelal verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering en commerciële beslissingen.

Bij de ontwikkeling en realisering van plannen zijn gebruikers en andere stakeholders zeer veeleisend. Zowel marktpartijen als overheden moeten in toenemende mate rekening houden met maatschappelijke opvattingen, bijvoorbeeld op het gebied van kantorenleegstand, en ontwikkelingen als de impact van vastgoed en infrastructuur op de ruimtelijke omgeving.


Oplossingen in plaats van problemen
In dit belangenspel spelen juridische en fiscale kaders een cruciale rol. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, aanbestedingsplicht en de voorwaarden waaronder van een overeenkomst kan worden afgezien. Transacties worden onderhandeld op het scherpst van de snede en als het tot een geschil leidt, zijn de belangen groot. Het vastgoed team van NautaDutilh richt zich op het bijdragen aan de doelstelling van cliënten door met oplossingen te komen, in plaats van problemen te zien. Dit combineren we met een efficiënte en hands on transactiebegeleiding.

State-of-the-art kennis leidt tot resultaat
Onze advocaten en notarissen bieden state-of-the-art juridische kennis, met een zeldengeëvenaarde breedte en diepgang. Nog belangrijker: wij beschikken over diepgaande kennis van de vastgoedsector en een zeer goed ontwikkeld gevoel voor de belangen van onze cliënten. NautaDutilh adviseert marktpartijen als vastgoedbeleggers, ontwikkelaars en aannemers alsmede overheden, als gemeenten, provincies, waterschappen en de Staat der Nederlanden. Wij zijn actief bij:

  • Aan- en verkoop en financiering van vastgoedobjecten en -portefeuilles;
  • Project- en gebiedsontwikkeling;
  • Bouw- en aanbestedingsgeschillen;
  • Publiek-private samenwerking;
  • Onteigening;
  • Huur en omgevingsrecht.

Wij adviseren over bouwcontracten voor fit-out en realisatie van vastgoed, alsmede realisatie van infrastructuur en industrieprojecten op basis van FIDIC contracten of andere sectorspecifieke samenwerkingsstructuren.

Track record
Wij zijn betrokken bij een breed scala aan innovatieve en aansprekende projecten: van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam, waarbij een nieuw systeem van hoofderfpachtrecht is geïntroduceerd, tot de aanleg van de aanleg van de N33 op basis van publiek-private samenwerking, waarbij een pensioenfonds voor het eerst participeerde in de financiering. Van de grootschalige herontwikkeling van het stationsgebied in Utrecht tot de aankoop van de Philips High Tech Campus door een consortium onder leiding van Marcel Boekhoorn, waarbij gebruik is gemaakt van een innovatieve financieringsstructuur.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.