Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Aalt Colenbrander Senior Associate

Aalt Colenbrander is werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate Arbitration, Litigation en Insolvency te Amsterdam en is gespecialiseerd in geschillenbeslechting op het gebied van arbitrage, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en faillissementsrecht. Aalt is betrokken bij internationale arbitrageprocedures en in complexe procedures voor de Nederlandse overheidsrechter met betrekking tot de tenuitvoerlegging en vernietiging van arbitrale vonnissen. Recente zaken waaraan hij heeft meegewerkt omvatten onder meer:
 

  • investeerders uit Oekraïne in twee vernietigingsprocedures met betrekking tot arbitrale vonnissen gewezen in investeringsarbitrages tegen de Russische Federatie onder het UNCITRAL arbitragereglement
  • investeerders uit Moldavië in de tenuitvoerleggingsprocedure van een arbitraal vonnis gewezen tegen de Republiek Kazachstan op grond van het Verdrag inzake het Energiehandvest

Aalt is daarnaast betrokken geweest bij verschillende ondernemingsrechtelijke en verbintenisrechtelijke geschillen voor de Nederlandse feitenrechters, de Hoge Raad en het Europees Hof van Justitie.

Hiervoor was Aalt onderdeel van NautaDutilh’s Corporate/M&A team waar hij Nederlandse en buitenlandse cliënten adviseerde bij nationale en grensoverschrijdende fusies, samenwerkingsverbanden en overnames. In die hoedanigheid heeft Aalt - onder meer - bijgedragen aan de volgende transacties:
 

  • de management buy-out van de Blokker en Big Bazar-keten aan de CEO
  • de verkoop van ABN Amro’s escrow en settlement-tak aan Intertrust
  • het openbaar bod van Saxo Bank of Binckbank

Aalt rondde in 2016 de Legal Research Master aan de Universiteit Utrecht cum laude af, met een focus op het ondernemingsrecht. In datzelfde jaar trad hij in dienst bij NautaDutilh. Aalt is lid van de Amsterdamse Balie. Voordat hij in Amsterdam ging werken, werkte Aalt één jaar vanuit NautaDutilh's kantoor in New York, waar hij cliënten adviseerde over Nederlands ondernemingsrecht en in financieringstransacties.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.