Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Allart Haasjes Partner

Allart Haasjes legt zich toe op het bank- en effectenrecht in den brede. Allart is gespecialiseerd in het voeren van complexe procedures voor financiële instellingen en toezichthouders op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid, zoals het voeren van verweer tegen claims wegens falend toezicht en schending van de bancaire zorgplicht. Allart heeft ook regelmatig banken vertegenwoordigd in privacygeschillen zoals het inzagerecht van natuurlijke personen in hun persoonsgegevens. Tot zijn werkgebied behoren procedures voor rechtbanken, hoven en de Hoge Raad, alsmede procedures voor buitengerechtelijke geschilbeslechtende instanties. Daarnaast adviseert hij over een breed scala aan onderwerpen waaronder financiële (toezicht)wetgeving en betalingsverkeer, verrekening en beslaglegging. Verder heeft Allart de nodige kennis van en ervaring met het Antilliaanse en Arubaanse bank- en effectenrecht.

Allart is in 2002 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij bedrijfsrecht en strafrecht heeft gestudeerd. In hetzelfde jaar trad hij in dienst bij NautaDutilh. Allart is lid van de Vereniging voor Effectenrecht.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.