Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Erik Poorthuis Senior Associate

Erik Poorthuis is als advocaat werkzaam in onze Dispute Resolution praktijkgroep, waar hij zich richt op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Erik adviseert en procedeert op het gebied van verzekeringsdekking, complexe claims, verzekeringsdistributie, zorgplicht, en de toezichtrechtelijke aspecten van het verzekeringsrecht. Momenteel is Erik werkzaam op ons Londense kantoor, waar hij de Benelux Insurance Desk opzet en bemant. In deze rol focust Erik zich op het adviseren van cliënten over grensoverschrijdende verzekeringskwesties waarbij de Londense verzekeringsmarkt en onze Benelux thuismarkten betrokken zijn.

Recente ervaring omvat:

  • Het vertegenwoordigen van een Nederlandse bank in een mediation- en arbitrageprocedure, in een geschil tegen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, in verband met massaclaims wegens de mis-selling van financiële producten. 
  • Het vertegenwoordigen van een Londense verzekeringsmaatschappij in de eerste juridische procedure in Nederland over een parametrische weerverzekering.
  • Het opstellen van polisvoorwaarden van commerciële verzekeringen, captives en gestructureerde herverzekeringen.
  • Het verdedigen van Nederlandse verzekeraars tegen massaclaims, waarbij eisers stelden dat verzekeraars hun zorgplicht hadden geschonden, en andere gevallen van mis-selling.
  • Het gezamenlijk met Britse advocatenkantoren optreden in grensoverschrijdende verzekeringsclaims (Lloyds en Company market).
  • Het adviseren van Britse verzekeringsmaatschappijen over de juridische, toezichtrechtelijke en praktische implicaties van Brexit, en de voortzetting van hun dienstverlening in Nederland.
  • Het adviseren van een grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij over de juridische en toezichtrechtelijke aspecten van hun overname van verschillende verzekeraars, makelaars en dienstverleners. 

Erik is naast zijn kwalificatie als advocaat in Nederland, ook gekwalificeerd als Solicitor in Engeland en Wales. Deze dubbele kwalificatie stelt hem in staat effectiever te adviseren over grensoverschrijdende zaken. 

Erik is actief lid van de British Insurance Law Association (BILA), het Insurance Institute of London (IIL), Instech London, de IBA Insurance Committee en het British Institute of International and Comparative Law (BIICL).

Cookie melding

Onze website gebruikt alleen cookies wanneer er video's afgespeeld worden. De video's worden gestreamd vanaf Vimeo. Onze website gebruikt geen tracking cookies en/of derde partij cookies als er geen video content afgespeeld wordt. Hier vindt u de privacy/cookie policy voor meer informatie.