Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Vincent Wellens Partner

Vincent Wellens is een van de partners bij NautaDutilh en geeft leiding aan de Luxemburgse praktijkgroepen Intellectuele Eigendom, Informatie- en Communicatietechnologie en Mededinging.

Hij is met name gespecialiseerd in:

  • IT- en outsourcingprojecten en -contracten (met inbegrip van de (voorbereiding van) procesvoering), met name in de financiële en publieke sector;
  • Gegevensbescherming met de nadruk op contracten en vertegenwoordiging bij gerechtelijke en administratieve procedures (met inbegrip van onderzoeken ter plaatse en het melden van datalekken);
  • IE litigation met de nadruk op octrooiprocessen in de farmaceutische sector en merken- en modellenprocessen voor luxe goederen, consumptiegoederen en mediamerken;
  • Advies op het gebied van telecommunicatie- en mediaregelgeving (met inbegrip van kwesties in verband met omroeplicenties);
  • Mededingingsrecht met de nadruk op hardcore-kartels, misbruik van een machtspositie in de telecom- en postsector, verticale afspraken in de detailhandel en staatssteun.

Voordat Vincent bij NautaDutilh kwam werken, deed hij interne ervaring op als jurist op het gebied van mededinging en technologie bij POST Luxembourg, de grootste telecom- en postprovider in Luxemburg. Hij was ook werkzaam in het IE-, ICT- en mededingingsrecht bij verschillende topkantoren in Luxemburg en Brussel, waarbij hij zich met name richtte op gereguleerde sectoren (financiële sector, farmaceutische sector, telecom-, energie-, media- en transportsector).

Vincent studeerde in 2001 aan de Katholieke Universiteit Leuven af in de rechten. Hij heeft daarnaast de studie Legal Studies aan King's College in Londen (2000) afgerond en een LL.M. behaald in Europees recht (Europa Institut Saarbrücken, 2002) en intellectueel eigendomsrecht (Katholieke Universiteit Brussel, 2005). Hij is onderzoeker op het gebied van consumenten- en mededingingsrecht aan de Université catholique de Louvain (UCL).

Vincent is lid van de IE- en ICT-commissie van de Luxemburgse balie, de Luxemburgse vereniging van IT-professionals APSI (L’Association des Professionnels de la Société de l’Information) en de BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht). Hij is ook actief in beroepsorganisaties, zoals de Frans-Luxemburgse federatie voor opslag en archivering (FedIsa: Federation of ILM, Storage and Archiving), de Luxemburgse organisatie voor mededingingsrecht (ALEDC: Association luxembourgeoise pour l'étude du droit de la concurrence), de ALFI (Association of Luxembourg Fund Industry) en de Luxemburgse Bankenvereniging (ABBL: Association des banques et banquiers, Luxembourg). Als lid van deze organisaties wordt hij regelmatig gevraagd om te adviseren over voorgestelde wet- en regelgeving op het gebied van outsourcing, cloud computing, gegevensbescherming en e-archivering. Vincent werd onlangs door de Luxemburgse Bankenvereniging ABBL benoemd tot haar vertegenwoordiger in de werkgroep voor IT-ondersteuning voor professionals uit de financiële sector binnen de prestigieuze denktank voor de Luxemburgse financiële sector: het Haut Comité pour la Place Financière.

Vincent heeft talrijke publicaties op zijn naam staan en spreekt regelmatig op congressen en seminars. Hij levert daarnaast vaak een bijdrage over technologische onderwerpen aan het Luxemburgse zakentijdschrift Agefi.

Klanten prijzen zijn commerciële insteek en pragmatische aanpak, met de volgende opmerking: "he is very business-oriented in the way that he approaches the client and the way he explains the procedure. When he communicates his strategy he takes into account that he is representing a business and he is very pragmatic” (Chambers 2018). Een andere klant zegt: "he is open-minded, pragmatic and not afraid of taking unconventional routes. He knows how to build confidence with his clients"(Chambers 2017).

Vincent is sinds 2002 lid van de Brusselse balie en sinds 2007 van de Luxemburgse balie.

Hij spreekt vloeiend Engels, Nederlands, Frans, Duits en Luxemburgs.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.