Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Het arbeidsrecht ontwikkelt zich in hoog tempo en is vaak complex. Arbeidsrechtelijke zaken vereisen juridisch advies dat is afgestemd op de strategische doelstellingen van ondernemingen op middellange en lange termijn. NautaDutilh biedt innovatieve en praktische oplossingen om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Wij werken proactief en lossen zaken op voordat ze een probleem vormen.

De praktijkgroep Arbeid & Pensioen van NautaDutilh helpt cliënten hun commerciële mogelijkheden volop te benutten en tegelijkertijd de juridische risico's zoveel mogelijk te beperken. In een concurrerende omgeving is voor bedrijven essentieel om de beste mensen aan te trekken en te behouden. Om dit te bereiken doen onze cliënten beroep op onze specialisten. 


Onze advocaten adviseren over en behandelen arbeidsrechtelijke vraagstukken die voortvloeien uit de relatie tussen werkgever en werknemer. Ze steunen hierbij hun ruime ervaring in het samenwerken met bestuurders en werknemers van grote ondernemingen.Wij zijn in staat onze cliënten te begeleiden bij de personele gevolgen van ingrijpende operaties als fusies, overnames, beursintroducties, herstructureringen, management buy-outs en outsourcing. Wij werken op strategisch niveau samen met onze cliënten en adviseren bij werving, afvloeiingsregelingen, gezondheid en veiligheid op de werkplek en insolventieprocedures. Bovendien staan wij onze cliënten bij in hun contacten met vakbonden. Wij beschikken tevens over een ruime ervaring in collectieve en individuele ontslagen, geschillen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst en bestuurdersgeschillen. Onze advocaten combineren hun juridische kennis in alles wat zij doen met zakelijk inzicht. Dit is noodzakelijk om gevoelige personeelskwesties te begrijpen.

In Nederland, België en Luxemburg is het arbeidsrecht uiterst technisch en complex. Dit kan ondernemingen onder druk zetten en vereist een efficiënt omgaan met dergelijke druk. De praktijkgroepen Arbeid & Pensioen en Vennootschap & Onderneming werken daarom nauw samen. Verschillende leden van onze praktijkgroep zijn lid van relevante adviescommissies van de overheid.

Onze ervaring

Onder onze cliënten bevinden zich een groot aantal multinationals, Nederlandse, Belgische en Luxemburgse ondernemingen en overheden, evenals talrijke financiële instellingen.

Ons team is een vertrouwenspartner met een pragmatische kijk op de bedrijfsvoering. We stellen praktische adviezen en aanbevelingen altijd voorop. Dankzij uitgebreide ervaring zijn wij in staat snel te handelen en problemen te analyseren, in het licht van de laatste jurisprudentie en de meest recente ontwikkelingen.

Onze advocaten publiceren regelmatig over individuele en collectieve ontslagen. Ze spreken veelvuldig over deze onderwerpen en de actuele ontwikkelingen ervan op seminars en congressen.

Lees meer over:

  • Collectief & individueel ontslag
  • Verloning & pensioenen
  • Tewerkstelling & fiscaliteit
  • Gelijke behandeling & anti-discriminatie
  • Outsourcing
  • Restrictive covenants

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.