Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Bedrijven willen groeien door samenwerking, fusies en overnames. Dat kan niet onbeperkt. De Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten controleren steeds scherper op ongewenste marktoverheersing.

NautaDutilh is volledig thuis in EU- en nationaal mededingingsrecht, in alle marktsectoren. Mededingingsrecht is in ons dienstenpakket geïntegreerd met bestuursrecht, strafrecht en corporate governance. Die combinatie levert praktijkgerichte adviezen op. Over de uitvoerbaarheid van samenwerkingsovereenkomsten, joint ventures en verticale afspraken. Over trustrisico's bij fusies, al dan niet met een grensoverschrijdend karakter.


Dawn Raids Task Force

We hebben veel ervaring met staatssteunzaken, fusiemeldingen en verdediging in beroepszaken. We ondersteunen bij kartelonderzoeken of gaan in beroep tegen beslissingen over kartelvorming of staatssteun. Dat geldt ook voor het toenemende aantal particuliere vorderingen tot schadevergoeding.

Speciaal voor invallen in het kader van kartelonderzoek hebben we een Dawn Raids Task Force. Die is vanuit onze vier kantoren in België, Luxemburg en Nederland overal snel ter plekke. We staan ondernemingen in die gevallen bij op het gebied van mededingingsrecht, alsook op financiële markten, gegevensbescherming, strafrecht en belastingen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.