Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Overheid- & Ondernemingsrecht wordt binnen NautaDutilh gezien als essentieel onderdeel van haar advies- en procespraktijk.

Alle sectoren van de samenleving hebben te maken met een steeds toenemende regulering: zowel vanuit de Europese Unie als vanuit de lidstaten zelf. Regels op het gebied van veiligheid, markttoezicht, voedselveiligheid, milieu en ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking maken daarvan een groot deel uit. Onze afdeling Overheid & Onderneming adviseert op dat gebied het nationale en internationale bedrijfsleven zoals de chemische industrie, de energiesector, producenten van levensmiddelen en van farmaceutische producten, maar treedt ook dikwijls op voor uiteenlopende overheidsinstanties. Wij voeren procedures voor alle bijzondere administratieve gerechten in de Benelux.

Juist vanwege dit grote belang van de overheidsregulering voor alle marktsectoren werken wij geïntegreerd samen met de praktijkgroepen Fusies & Overnames, Geschillenbeslechting, Bouw & Vastgoed en Mededinging. Daarnaast maken we onderdeel uit van de industriegroep Energy & Utitlities. Hierdoor wordt alle relevante marktkennis snel uitgewisseld.

Lees meer over onze inzichten in het Public Law blog.

Uitgelicht werk

 • In het kader van de participatie door de Staat in het aandelenkapitaal van het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij de bestuursrechtelijke positie van het Havenbedrijf Rotterdam doorgelicht. Idem bij de overname van KLM door Air France.
 • Wij zijn de vaste bestuursrechtelijke advocaat van ExxonMobil en hebben ExxonMobil in het recente verleden bijgestaan bij de verplichte terugvordering door de Staat van onterecht verleende staatssteun.
 • Het inspreken op het voorontwerp van het wetsvoorstel inhoudende de verhandelbare Co2-rechten (opgenomen in de Kamerstukken) alsmede de advisering hierover van Delta, E.ON alsmede voeren van procedures terzake bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Assistentie, zowel advies als bijstaan in procedures van diverse cliënten op het gebied van milieurecht en ruimtelijke ordening zoals DSM, de Koninklijke Maatschappij De Schelde, ExxonMobil.
 • Amsterdam Zuidelijke IJ-oever: een van de grootste en meest ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten in Nederland. NautaDutilh adviseert de gemeente Amsterdam (Bureau Project Management) over alle regelgevende aspecten rond dit project.
 • Zuidas Amsterdam: een project van € 4 miljard voor de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam. Het betreft de aanleg van een nieuwe infrastructuur en de bouw van kantoren, winkels en woningen tot een totaal van circa 2,6 miljoen m2. NautaDutilh adviseert de gemeente Amsterdam over alle juridische aspecten van het project.
 • Bezorgdheid over luchtverkeerhinder in de omgeving van vliegvelden. In België hebben de activiteiten van de nationale luchthaven (Brussel-Zaventem) of plaatselijke luchthavens (Bierset en Charleroi) aanleiding gegeven tot gerechtelijke procedures voor het Constitutionele Hof, de Raad van State en het Hof van Beroep te Brussel. Wij hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geadviseerd en vertegenwoordigd in een procedure om te waarborgen dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het fundamentele recht op een gezonde omgeving worden gerespecteerd.
 • Onderhandelingen met en advisering van een vooraanstaande industriële non-ferro-onderneming in België over de implementatie van een langdurige overeenkomst met de Vlaamse overheid inzake bodemsanering. Advisering over milieukwesties in verband met de herstructurering van de groep en het verzorgen van bezwaarschriften tegen milieubelastingen.
 • Vertegenwoordiging van een toonaangevend chemiebedrijf in een strafrechtelijke procedure betreffende de vermeende inbreuk op de gezondheid van werknemers en veiligheidsprocedures.
 • Liberalisering van de energiemarkt: advisering en procesvoering in verband met de toegang tot transitnetwerken.
 • Advisering en procesvoering in geschillen in verband met milieu- en stedenbouwkundige plannen voor de grootste energieleverancier van België.
 • Procesvoering over de maatregelen ter voorkoming van geluidshinder door het luchtverkeer die zijn getroffen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn aangevochten door de luchtvaartmaatschappijen.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.