Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Het recht op gelijke behandeling op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Normen voor gelijke behandeling op het werk zijn vastgelegd in internationale en nationale regelgeving.

Zo mag een werkgever geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen op het gebied van verloning. Het gaat daarbij niet alleen om het basissalaris maar ook om de bijkomende premies en andere voordelen. Een werkgever mag evenmin onderscheid maken op grond van geslacht bij de werving en selectie, bij het sluiten of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het verschaffen van opleidingsmogelijkheden, het verschaffen van uitkeringen en voordelen, of in het kader van haar promotiebeleid.

Verder verbiedt de wet werkgevers om tussen werknemers een onderscheid te maken op basis van leeftijd of op basis van het type van arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur). Discriminatie op basis van leeftijd is een actueel thema, onder meer in de discussie over vervroegd pensioen, het toekennen van vakantiedagen op grond van leeftijd, het opnemen van specifieke maatregelen voor oudere werknemers in sociale plannen. Ons team Arbeid & Pensioen beschikt over een brede ervaring op het gebied van non-discriminatie, voornamelijk in het kader van het opstellen van sociale plannen, bedrijfspolicies en het oplossen van geschillen.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.