Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Jade Gieling Associate

Jade Gieling is werkzaam bij de praktijkgroep Fraude & Organisatiecriminaliteit (strafrecht) die optreedt voor (in-ter)nationale ondernemingen, financiële instellingen, auditors en overheidslichamen in complexe (inter)nationale zaken met betrekking tot (anti)witwassen, (anti)corruptie, fraude en fraudeonderzoek, sanctieregelgeving, milieustrafrecht, economische delicten (o.a. WED, Wwft, Sanctiewet, EVOA) en arbeidsongevallen.

Jade heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar zij de masteropleidingen Staats- en Bestuursrecht en Straf- en Strafprocesrecht allebei cum laude heeft afgerond. Tijdens haar masters heeft Jade ook gewerkt als docent bij de Universiteit Leiden op de afdeling Straf- en Bestuursrecht.

Jade is sinds januari 2021 in dienst bij NautaDutilh. Zij is toegelaten tot de Amsterdamse Balie.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.