Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Dineth de Graaf Associate

Dineth de Graaf is werkzaam binnen de praktijkgroep Mededinging en EU-recht van NautaDutilh. Zij adviseert cliënten over EU en nationale mededingingsrechtelijke vraagstukken in alle marktsectoren. De gemengde advies- en procespraktijk waarbinnen zij werkzaam is richt zich onder meer op kartels, machtposities, concentratiecontrole en staatssteun.

Hiervoor was Dineth werkzaam op de afdeling Corporate M&A te Amsterdam. Zij adviseerde en begeleidde (inter)nationale cliënten bij uiteenlopende soorten transacties, waaronder fusies en overnames, investeringen en samenwerkingsverbanden. Tevens adviseerde zij cliënten met betrekking tot algemene verbintenisrechtelijke en vennootschappelijke kwesties en corporate governance vraagstukken.

In 2019 rondde Dineth de duale master Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen cum laude af. In 2017 studeerde zij in het kader van een uitwisselingsprogramma aan Soongsil University in Seoul.

Dineth trad in 2020 in dienst van NautaDutilh.

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.