Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kunnen we u helpen?

Pierre De Pauw Counsel

Pierre De Pauw is counsel en tevens lid van NautaDutilh's Financial Services Regulation Team. Hij is gespecialiseerd in bank- en financieel recht, vennootschapsrecht en effectenrecht, met een bijzondere focus op de regulatoire aspecten van bank- en financiële diensten, fusies en overnames in de financiële sector, clearing en afwikkelingssystemen en financiële geschillen.

Pierre adviseert Belgische en buitenlandse financiële instellingen, waaronder banken, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, betalings- en elektronische geldinstellingen, fondsen en CSD's, zowel bij binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. Hij staat cliënten bij in alle aspecten van het prudentieel toezicht, met inbegrip van vergunningsaanvragen, corporate governance, compliance, crisisbeheer en contacten met de regulatoren.  

Highlights 
Recente zaken waarin Pierre een leidende rol speelde:

  • Het verstrekken van juridisch advies aan financiële instellingen in verband met de lancering van nieuwe producten en diensten, prudentieel toezicht en de impact van nieuwe wetgeving (bijv. CSDR, CRD/CRR, EMIR en MiFID);
  • Advies aan diverse Belgische kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen inzake governance (waaronder crisismanagement en omgang met de toezichthouders);
  • Advies aan Liberty Mutual Insurance inzake de Belgische aspecten van de overname van de binnenlandse en internationale borgtocht- en kredietherverzekeringsactiviteiten van AmTrust Financial Services Inc; 
  • Vertegenwoordiging van diverse financiële instellingen in AML-procedures (waaronder procedures die zijn aangespannen door het sanctiecomité van de Nationale Bank van België); en
  • Begeleiding van ABN AMRO bij de overname van de Belgische private banking-activiteiten van Société Générale en de verkoop van haar Moneyou-spaarrekeningenportefeuille. 

Wat anderen zeggen 
Pierre wordt door The Legal 500 (2022 en 2021 editie) erkend als een 'Rising Star' op het gebied van regelgeving inzake financiële diensten in België en wordt door zijn cliënten beschouwd als 'very efficient and knowledgeable'.

Meer over Pierre
Pierre behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL) in 2012 en een LLM in Europees Economisch en Financieel Recht aan de KU Leuven (KUL) in 2013. Tijdens zijn studies nam hij deel aan het Erasmus Belgica programma aan de Universiteit van Antwerpen en aan de LLM-opleiding International Business Law aan Birmingham City University (Verenigd Koninkrijk) in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma.

Pierre is toegelaten tot de Brusselse balie. Hij was assistent vennootschapsrecht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en publiceert regelmatig over geselecteerde onderwerpen met betrekking tot het financieel recht.

Hij was gedetacheerd bij Euroclear UK & Ireland in Londen gedurende de eerste helft van 2018.

Pierre trad in 2013 in dienst bij NautaDutilh.

 

Cookie melding

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.